2017-01-30 - València

null 2017-01-30

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
30-01-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 9 de gener de 2017.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES
0002 - Aprovació de l'Informe annual de l'exercici 2016 de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges
Expediente: E-00911-2017-000036-00 - Aprovat
0003 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de desembre al 15 de gener de 2017 de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2017-000035-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-