2017-01-19 - València

null 2017-01-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
19-01-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 15 de desembre de 2016.
Aprovat
PREGUNTES
0002 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Jubilacions i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000005-00 - Contestada
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Personal funcionari que està actualment de baixa"".
Expediente: O-89POP-2017-000005-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Màxim respete als acords adoptats en l'àmbit de la taula general de negociació"".
Expediente: O-89POP-2017-000005-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Concepte de mobilitat"".
Expediente: O-89POP-2017-000005-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Concepte d'atenció al públic"".
Expediente: O-89POP-2017-000005-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Implantació teletreball amb el nou conveni laboral"".
Expediente: O-89POP-2017-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES