2016-11-07 - València

null 2016-11-07

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
07-11-2016
Hora:
12:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
AMBIA DE DÍA Y HORA POR EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS.

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 3 d'octubre de 2016.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de setembre. al 15 d'octubre de 2016 de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2016-000536-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, relativa a ""Unificar el procediment en totes les peticions per a garantir la seua contestació basant-se en l'informe emés, amb independència del canal d'accés dels Ciutdadans o Associacions amb este Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2016-000062-00 - Rebutjat
PRECS I PREGUNTES