S'està cercant, espereu....

Infociudad - MUSEU DEL CORPUS - CASA DE LES ROQUES - València

MUSEU DEL CORPUS - CASA DE LES ROQUESHORARI:
Dimarts a dissabte: de 10 a 14 i de 15 a 19 hores.
Diumenges: de 10 a 14 hores. 
ENTRADA GRATUÏTA
 
|

Roca Valencia

La construcció de la Casa de les Roques data del segle XV, situant-se en un període comprés entre el 8 de juny de 1435 i el 8 d'abril de 1447. El primer acord que es coneix respecte d'això correspon al 8 de juliol de 1435, data en què la ciutat delibera i aprova la construcció d'una casa, junt amb el Portal dels Serrans, entre mur i mur, és a dir, entre el més antic i el modern de 1356, manat construir per Pere el Cerimonios, a fi que servira d'alberg als carros i la resta d'útils que acompanyaven a la processó del Corpus.

Possiblement la casa projectada va començar a construir-se immediatament, però segurament ni va satisfer als Jurats ni, pel que s'ha vist, era tot com es requeria d'àmplia ja per a guardar en ella allò que s'ha previst, per quant en 5 de maig de 1441 es va acordar eixamplar-la. Cinc anys més tard, en 22 de març de 1446 va acordar la Ciutat la compra d'unes adoberies situades en el barri de Roteros. Un mes després, el Síndic anunciava la seua adquisició al Consell de la Ciutat i un any més tard, és a dir, el 18 d'abril de 1447, començaven les obres de l'edifici. La finalització de les obres cal fixar-la en 1448.

No hi hi ha proves fefaents de l'existència d'un autor o autors reconeguts, havent-se de presumir la intervenció de l'obrer de vila o mestre d'obres que en eixe moment -1447- tinguera a càrrec seu els projectes, reparacions i altres menesters inherents al seu ofici, a les ordes del Consell de la Ciutat.

Hi ha constància de nombroses reformes sobre l'edifici original, per exemple, les efectuades en 1517 a conseqüència d'una riuada que va afectar les pròpies Roques.

En els anys 1657 i 1665 es van realitzar reparacions puntuals i, en 1812, es va haver de refer la coberta sencera després del bombardeig de la ciutat per les tropes franceses. Per la seua proximitat a l'antic llit del riu Túria, en la riuada de 1957 el nivell de l'aigua va aconseguir els quatre metres d'altura. L'última gran reforma d'aquest singular immoble va tindre lloc en 1980.

Follets del museu

Castellà (pdf 745 kb)

Valencià (pdf 732kb)

Alemany (pdf 756 kb)

Chinés (pdf 681 kb)

Francés (pdf 742 kb)

Anglés (pdf 744kb)

Italià (pdf 741 kb)

Rus (pdf 818 kb)

Ubicació

ROQUES , 3

46003 VALÈNCIA

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en: