S'està cercant, espereu....

Infociudad - JUSTIPROP - València

JUSTIPROP

LLOC:  JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM, carrer Barraca, 53.

HORARI: Dilluns i dimecres laborables, de 10.00 a 14:00h
 

Què és el JUSTIPROP?

És un servici d'orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l'advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

Quin servici presta a la ciutadania? 
La ciutadania rep de manera gratuïta:

a) Informació en matèria d'accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció dels drets.
b) Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, serveis d’Orientació i Mediació (SOM); col·legis professionals de l’advocacia i de la procura; centres socials; Registre Civil i qualsevol altra entitat que preste serveis relacionats amb aquestes matèries.
c) Informació sobre recursos públics o privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
d) Informació sobre tràmits administratius davant dels Registres Civil, Mercantil i de la Propietat.
e) Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.
f) Suport per a efectuar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia i/o Administració de justícia, en particular en matèria de justícia gratuïta, col·laborant amb els serveis d’Orientació Jurídica, accedir a l’estat de tramitació de processos judicials i dels registres en els quals tinga la condició de persona interessada, amb una autorització prèvia.
MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de València
Informació: 010/ fora de València 963.100.010.
Cita prèvia: httmp//www.valencia.es/val/tramits/cita-previa (preferent)

Generalitat Valenciana
https://justiciaoberta.gva.es/ 

Consell Valencià de Col·legis d'Advocats
https://www.cvca.es

 

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en: