S'està cercant, espereu....

Infociudad - ESCOLES PROFESSIONALS D'ARTESANS - València

ESCOLES PROFESSIONALS D'ARTESANS

Escuelas Profesional de Artesanos

TITULARITAT: Privat

NIVELLS CONCERTATS:
- Educació Infantil 2n cicle (3-6 anys)
- Educació Primària
- E.S.O.
- Batxillerat i Cicles Formatius

|

OFERTA EDUCATIVA:

Nivells:
- Educació infantil de 3 a 6 anys
- Educació primària.
- E.S.O.
- Batxillerat.
- Cicles Formatius

Línies lingüístiques:- P.I.P. (Programa d'Incorporació Progressiva / Programa d'Incorporació Progressiva.)

SERVICIS:

- Aula d'Informàtica.
- Biblioteca.
- Laboratori.
- Saló d'Actes.
- Gimnàs
- Instal·lacions Esportives.
- Aula de Música.
- Anglés, francés, alemany.
- Menjador.
- Transport

CICLES FORMATIUS
CONCERTAT FAMILIA ESPECIALITAT GRAU
SI ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA EQUIPS ELECTRÒNICS DE CONSUM MIG
SI ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES MIG
SI ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES SUPERIOR
SI ADMINISTRACIÓ GESTIÓ ADMINISTRATIVA MIG
SI COMERÇ I MARKETING GESTIÓ COMERCIAL SUPERIOR
SI MANTENIMENT VEHICLES AUTOPROPULSATS/ AUTOMOCIÓ ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES MIG
SI MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ SUPERIOR
SI HOTELERIA I TURISME INFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTIQUES SUPERIOR
SI SANITAT CURES AUXILIARS D'INFERMERIA MIG

 

XARXES SOCIALS

Facebook

Twitter

Més informació en el portal d'Educació

Educació

Ubicació

REGNE DE VALÈNCIA , 40y42

46005 VALENCIA

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en: