S'està cercant, espereu....

Infociudad - CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS CAMPANAR - València

CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS CAMPANAR

Imatge il·lustrativa

Atenció ciutadana només amb cita prèvia, que pot obtindre en el telèfon del mateix Centre de Servicis Socials.

HORARI:
L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

QUÈ SÓN ELS SERVICIS SOCIALS?
Els Servicis Socials són un sistema de protecció social, igual que ho és l'Educació, la Sanitat, etcètera.

- Dirigit al conjunt de la població, encara que reforcen la seua accionen aquelles persones discapacitades, etcètera.
- Que s'estén a les necessitats socials bàsiques (vivenda, salut..) i a la promoció de la qualitat de vida.
- Que conjuga l'assistència amb la prevenció i la promoció social.

Centre Municipal de Servicis Socials Campanar

Són un dret constitucional que té tot ciutadà.
Són, en conseqüència, una responsabilitat ineludible de l'administració. Els servicis socials Generals es presten de forma desconcentrada a través dels Centres Municipals de Servicis Socials.
La seua organització s'estructura a través de diferents programes:

SERVICIS/ACTIVITATS:
1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents
2. Ajuda a domicili: Pretén facilitar la permanència de l'individu en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domestique, social, personal o educatiu.
3. Menjar a casa: Servici de Menjars a domicili dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, tinguen dificultat en la seua nutrició.
4. Menor: Té per objectius prevenció de les situacions carenciales, marginals i d'inadaptació del menor. Així com protecció i assistència al menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat desenvolupament físic i psicològic harmònic en relació amb el seu entorn.
5. Programes d'Atenció i Inserció Social: Dirigit a les famílies que no tinguen mitjans de subsistència a fi de recolzar la seua integració social.
6. Cooperació social: Té com a objecte potenciar la vida de la comunitat propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

|

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Atén els barris dels Districtes Municipals de Campanar (Campanar, Tendetes, El Calvari, Sant Pau), Benicalap (Benicalap, Ciutat Fallera) i Poblats de l'Oest (Benimàmet i Beniferri).

Servicis/Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio.
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral. Renta valenciana de inclusión social
  • Cooperación social
Mes informació

Ubicació

GRABADOR ENGUÍDANOS , S/N

46015 VALENCIA

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CAMPANAR

Titular: Ayuntamiento de Valéncia. Concejalía de Servicios Sociales

Telèfon: 962082775

Fax: 963494773

Correu electrònic: cmsscampanar@valencia.es

Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio.
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral. Renta valenciana de inclusión social
  • Cooperación social

Horario: Laborables

Horario laboral: Para poder ser atendidos es necesario solicitar cita previa: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 y viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en: