Infociudad - AUMSA - SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL ACTUACIONS URBANES DE VALÈNCIA - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  AUMSA - SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL ACTUACIONS URBANES DE VALÈNCIA

  Logo

  OBSERVACIONS:

  La Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA) es va constituir en València el 7 d'octubre de 1986. Té naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de València i el seu capital social pertany íntegrament a la dita Corporació Municipal.

  Constituïx el seu objecte social la realització d'estudis urbanístics, activitats urbanitzadores, edificació i rehabilitació urbana i gestió de projectes. El seu domicili social es troba en la plaça de l'Ajuntament, nº1 i exercix la seua activitat en el carrer AntiAntiga Senda de Senent, núm. 8, de la ciutat de València.

  Les principals activitats d'explotació de la Societat són la gestió de la realització d'obres i estudis per encàrrec de l'Ajuntament de València i la gestió de sòl i immobles destinats a venda o arrendament.

  HORARI: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores

  Ubicació

  ANTIGA SENDA SENENT , 8

  46023 VALENCIA

  AUMSA - SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL ACTUACIONS URBANES DE VALÈNCIA

  Logo

  OBSERVACIONS:

  La Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA) es va constituir en València el 7 d'octubre de 1986. Té naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de València i el seu capital social pertany íntegrament a la dita Corporació Municipal.

  Constituïx el seu objecte social la realització d'estudis urbanístics, activitats urbanitzadores, edificació i rehabilitació urbana i gestió de projectes. El seu domicili social es troba en la plaça de l'Ajuntament, nº1 i exercix la seua activitat en el carrer AntiAntiga Senda de Senent, núm. 8, de la ciutat de València.

  Les principals activitats d'explotació de la Societat són la gestió de la realització d'obres i estudis per encàrrec de l'Ajuntament de València i la gestió de sòl i immobles destinats a venda o arrendament.

  HORARI: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores

  Ubicació

  ANTIGA SENDA SENENT , 8

  46023 VALENCIA