S'està cercant, espereu....

Inici - València

Consultes Prèvies Planejament
Llicències Urbanístiques, nous horaris d'atenció
Enllaç a web municipal de Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RMSER)
Pla especial Cabanyal-Canyamelar.
Revisió Planejament
Novetats PAIS
PEP Ciutat Vella 2018
Catàleg Estructural Febrer 2015
Ajudes vivenda i regeneració urbana Generalitat
Registre de demandants de VPP
Pla Cabanyal-Canyamelar

Projecte Reparcel·lació de la Unitat d'Execució Única de sòl urbà "industrial", subzona IND-2, polígon "Forn d'Alcedo".

Servici:Gestió Urbanística
Secció:Reparcel·lacions II

Projecte de reparcel·lació, *La informació del projecte pot ser parcial, en cas de contindre dades personals. Consultar en el Servici de Gestió Urbanística.

Tom I. Memòria (pdf 486 kb). Tom I. Memòria Anexos (pdf 583 kb). Tom II. Aportades (pdf 1531 kb). Tom III. Adjudicades (pdf 313 kb). Tom IV. Valoracions (pdf 942 kb).

PLÀNOLS:

A1. Situació (pdf 2626 kb). A2. Emplaçament (pdf 545 kb). A3. Cadastral històric (pdf 390 kb). A4. Cadastral (pdf 286 kb). A5-1. Zonificació (pdf 219 kb). A5-2. Régim urbanístic (pdf 242 kb). A6. Usos existents (pdf 2136 kb). A7. Expropiacions (pdf 360 kb). A8. Alineacions (pdf 391 kb). B1. Parcel·lari (pdf 366 kb). B2. Adjudicació finques privades (pdf 449 kb). B3. Adjudicació finques públiques (pdf 459 kb). B4. Adjudicació superposició públiques-privades (pdf 386 kb).