S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

Política de privacitat. Tràmits de Descentralització, Participació Ciutadana i Govern Obert.

Activitats d'influència de grups d'interés (pdf 250 kb.)

Assistència i participació ciutadana en sessions de la Comissió de Participació, Suggeriments i Reclamacions (pdf 169 kb.). Assistència i participació ciutadana en Sessions del Ple de l’Ajuntament (pdf 253 kb.Campanyes de comunicació i sensibilització per a la participació juvenil en les eleccions municipals (pdf 169 kb.).

Candidatures il·lustres Pobles Nord de València (pdf 109 kb.).

Certificats Fe de Vida (pdf 169 kb.). Cessió i autorització de l'ús de locals municipals - Pobles de València (pdf 253 kb.).

Comunitat informativa de participació ciutadana i govern obert (pdf 170 kb.).Consell social de la ciutat (pdf 171 kb.). Consells de districte municipals i grups de treball de les juntes municipals de districte; Web " Decidim València"; Registre municipal d'entitats (pdf 163 kb.).Dinamització del marc estratègic de la ciutat de València (pdf 169 kb.). Formació ciutadana en participació (pdf  169 kb.) Gestió del registre d'entrada i eixida de les juntes de districte. (pdf 110 kb.). Iniciatives populars (pdf 169 kb.).Pobles de València - Subvencions (pdf 110 kb.) 

Premis per a projectes de dades obertes i periodisme de dades (pdf 170 kb.).Processos i estratègies participatives (pdf 170 kb.). Subvenciones descentralització i participació ciutadana (Pdf 170 kb.).