Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. TRÀMITS DE CULTURA.

Accés a la informació del patrimoni bibliogràfic i hemerogràfic històric municipal (pdf 172 kb) Accés gratuït a Internet en biblioteques municipals de València (Pdf 132 kb). Activitats culturals en espais escènics TEM i Auditori La Mutant (Pdf 131 kb). Lloguer de sales del Palau de l'Exposició (pdf 80 kb.) Arxiu Històric Municipal i Biblioteca Serrano Morales (pdf 81 kb.) Ajudes Patrimoni Rural Protegit (pdf 81 kb). Ajudes i premis patrimoni històric i artístic (pdf 109 kb). Carnet de lector de la xarxa de lectura de la Comunitat Valenciana (pdf 170 kb). Cessió d'espais públics d'iniciativa cultural (EIC) (pdf 109 kb). Comunicació per e-mail d'activitats culturals de biblioteques municipals de València (Pdf 132 kb).Convocatòria premis literaris Ciutat de València (pdf 81 kb.)

Entrades certamen banda de música (pdf 169 kb.) Esdeveniments i congressos (Pdf 156 Kb). Ponències en cursos esdeveniments i congressos (pdf 108 kb). Subvencions acció cultural (pdf 169 kb).

Suvbencions recursos culturals (pdf 169 kb.)

 

Cultura festiva

Banda de música (pdf 168 kb.) Certamen internacional bandes de música i jurat (pdf 168 kb.)Cessió o donació de béns culturals - Cultura festiva (pdf 169 kb.) Contratació administrativa de Cultura Festiva (pdf 108 kb). Cultura Festiva Declaració responsable ocupació (Pdf 109 Kb). Cultura festiva subvencions (pdf 110 kb). Ocupació del domini públic (activitats falleres) (pdf 171 kb). Visites als museus de cultura festiva (pdf 169 kb).