S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. TRÀMITS DE BENESTAR SOCIAL.

Atenció a persones usuàries amb diversitat funcional (pdf 171 kb.). Atenció especialitzada en situacions de violència sexual en menors (pdf 173 kb.). Atenció social a persones sense llar (pdf 170 kb). Ajudes de menjador escolar (pdf 171 kb.). Ajudes de menjador i guarderíes d'estiu extraòrdinaries (pdf 170 kb) . Ajudes d'emergència (pdf 252 kb). Ajudes renda valenciana d'inclusió (pdf 170 kb).Base de dades de personal de benestar social (pdf 170 kb). Cens de risc en matèria de protecció de menors (pdf 170 kb). Cens d'habitatge precari sense empadronament (pdf 170 kb). Centre de dia de joves a la Malva-rosa (pdf 170 kb).

Centres de dia i residencials persones amb diversitat funcional (16 i 65 anys) "Vall de la Ballestera" (centre de dia i residencial) i "F. Sant Lluís" (centre de dia) (pdf 170 kb)

Cessió d'espais de centres municipals de servicis socials (pdf 251 kb.). Cita prèvia benestar social (pdf 65kb). Empadronament en casos especials (pdf 170 kb). Gestió de la dependència (pdf 170 kb).

Gestió integral dels centres ocupacionals municipals (pdf 170 kb.).Informe de vulnerabilitat en cas de desnonament (pdf 170 kb)

Manteniment de vivendes municipals (pdf 65kb). Menors amb mesures judicials (pdf 110kb). Oficina municipal de infovivienda solidària (pdf 65kb)Premis secció diversitat funcional (pdf 171 kb). Prestació econòmica a famílies en situació de necessitat (pdf 170 kb). Prestacions económiques individualitzades (Pdf 170 Kb). Programa d'atenció a l'exclusió social (pdf 110 Kb.).

Prevenció i intervenció familiar en situacions de vulnerabilitat o desprotecció de menors (pdf 171 Kb). Programa d'ocupació de menors en situació de risc (pdf 110kb).Programa València inserta (pdf 171 kb.).

Projecte d'energia social i confort en la llar, reptes majors (ESM) (pdf 170 kb.). Recompte de persones sense llar (pdf 169 kb.).Registre de menors en risc o desemparament (pdf 110kb). Registre d'usuaris de benestar social (pdf 110kb). Servicis d'ajuda a domicili (pdf 252 kb.). Subvencions "col·labora" (pdf 251 kb.).Subvencions de caràcter social (pdf 170 kb). Tallers d'inserció laboral i d'autoestima i desenvolupament personal (pdf 110kb). Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (pdf 172 kb.).

Teleassistència (pdf 170 kb).

Treballs en benefici comunitat (pdf 81 kb).

Urgències socials.

Vigilància i seguretat en els centres municipals de serveis socials (pdf 170 kb.).

 

Cooperació i migrants

Acció formativa de personal (pdf 65kb).Accions formatives sobre immigració, convivència intercultural i cooperació (pdf 170 kb.).Activitats amb el consell local d'immigració i interculturalitat. Activitats de cooperació i sensibilització de la ciutadania (pdf 110kb).Atenció a persones inmigrants (Servici). (pdf 252Kb)Contractació servici avaluació convocatòries cooperació. Convenis en matèria de cooperació al desenvolupament (pdf 170 kb.) Convivència intercultural, prevenció racisme i xenofòbia (pdf 171 Kb.).Diversitat cultural i participació (pdf 109kb).Subvencions d'acció humanitària i d'emergència (pdf 110kb). Subvencions coop. internacional desenvolupament i educació per al desenvolupament (pdf 169 kb). Subvencions projectes acollida (pdf 110kb).

Persones majors

Activitats per a persones majors (pdf 170 kb).

Envelliment actiu contractació (pdf 170 kb.)

Informació i atenció ciutadana dirigida a persones majors mitjançant eines digitals (pdf 170 kb.).Persones sòcies de centres municipals d’activitats de persones majors (CMAPM) (pdf 251 kb.). Places Centre de dia Benicalap-AVAF i places per a persones majors dependents (pdf 170 kb).

Programa València conviu (pdf 169 kb.). Registre d'usuaris "menjar a casa" (pdf 252 kb). Teleassistència (pdf 170 kb).