Pla Municipal de Drogodependències | Ajuntament de València - València

Prevención comunitariaPrevención familiar  Prevención escolarAlternativas de ocio

 

  

 

 

 

 

Astrolabio: “Cómo orientarse en el universo de las drogas”.

|
  
 
|
 
Día mundial sin tabaco Día Mundial sin Tabaco 2019
 
Et sona? Taller de Bebidas Saludables
 
Anabolizantes. ¿Lo sabes todo? 

Inici - Informació addicional

Redes sociales   Tutorías en Red   Decálogo TIC          

       Formación Postgrados   

PREVENCIÓ ESCOLAR

 

TOCA CINE

Toca cine

El cine es considera una ferramenta preventiva eficaç davant les addiccions. Per això, des del Servici d'Addiccions de la Regidoria de Salut i Consum de l'Ajuntament de València (PMD/UPCCA-València) s'han elaborat les Guies TOCA CINE, en què es plantegen activitats per a realitzar entorn del visionat d'una pel·lícula.

OBJECTIU GENERAL:

- Potenciar les capacitats de les persones com a factor de protecció davant les addiccions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Treballar habilitats per a la vida, a nivell cognitiu, emocional i social.
- Fomentar el gust pel cine com a forma d'oci.
- Ensenyar a veure cine, a extraure'n conclusions i a elaborar crítiques constructives sobre el que s'acaba de veure.

POBLACIÓ DESTINATÀRIA:

- Població escolar, juvenil i adulta.

MATERIAL DIDÀCTIC:

- Guia d'activitats, disponible en format PDF en la web www.valencia.es/pmd i en el bloc https://www.tutoriasenred.com/.La guia està estructurada en dos blocs. El primer bloc conté la fitxa tècnica de la pel·lícula, la sinopsi, la descripció dels personatges i les habilitats per a la vida que es poden treballar. En el segon bloc es descriuen les activitats:

- Una activitat prèvia a la projecció, centrada en el tema principal de la pel·lícula i l'objectiu de la qual és fomentar-hi l'interés.
- Dos activitats posteriors a la projecció, en cada una de les quals es poden treballar distintes habilitats per a la vida.

- DVD de la pel·lícula (se sol·licita en préstec).

COM S'HA DE SOL·LICITAR:

Contacteu amb el personal tècnic del Servici d'Addiccions en els telèfons següents:

- Ana Quiles: 962 08 20 37.
- Mario Jordá: 962 08 20 42.

Es poden consultar les guies de les pel·lícules en els catàlegs següents:

 

CATÀLEG 2012 ( Obrir catàleg 2012 ) CATÀLEG 2013 ( Obrir catàleg 2013 ) CATÀLEG 2014 ( Obrir catàleg 2014) CATÀLEG 2015 ( Obrir catàleg 2015) CATÀLEG 2016 ( Obrir catàleg 2016) CATÀLEG 2017 ( Obrir catàleg 2017) CATÀLEG 2018 ( Obrir catàleg 2018 ) CATÀLEG 2019 (Obrir catàleg 2019)