S'està cercant, espereu....

Pla Municipal de Drogodependències | Ajuntament de València - València

   
   
   
   
   
   

Prevención comunitariaPrevención familiar   Prevención escolarAlternativas de ocio


 

|

 
 
 
 

 


Día Mundial sin Tabaco 2019

Et sona?

Taller de Bebidas Saludables

   

​​​

|

Inici - Informació addicional

Redes sociales 
    Decálogo TIC          

          

PREVENCIÓ COMUNITÀRIA

31 de maig de 2019. Dia Mundial SENSE Tabac.

31 de maig de 2019. Dia Mundial SENSE Tabac.

Missatge de l'OMS enguany: “El tabac afecta el bon estat del pulmó”.

El fum del tabac és la causa de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC), una malaltia que impedeix que puguem respirar plenament, per això les persones amb EPOC necessiten d'una “motxilla” que els injecte oxigen.

Esta malaltia és conseqüència exclusiva de l'hàbit tabàquic que impedeix per pròpia voluntat de les persones fumadores que els seus pulmons siguen “un espai lliure de fums” i acaba limitant la seua llibertat de viure plenament. És per tant una malaltia incapacitant que es pot previndre única i exclusivament amb el fet tan simple de no fumar.

Cal recordar que el fum del tabac no solament molesta a la persona no fumadora sinó que a més li perjudica, per això és important que els espais en què convivim i ens relacionem siguen “espais lliures de fum".

31 de maig de 2019. Dia Mundial SENSE Tabac.

Informació addicional