S'està cercant, espereu....

Zona de Baixes Emissions - València

Preguntes freqüents sobre la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat de València

En aquest apartat web pots trobar les principals qüestions plantejades per la ciutadania relacionades amb la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat de València

Consultar preguntes freqüents sobre la zona de baixes emissions (Pdf 248 kb)

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança reguladora de la zona de baixes emissions a la ciutat de València

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental per a la salut humana a les grans aglomeracions urbanes. A la ciutat de València, segons les últimes mesures recollides en l'Inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle del municipi de València, els consums dels cotxes privats superen el milió de tones de Diòxid de Carboni CO2eq amb 1.329.774 tCO2eq en total. Mentre que d'Òxid Nitrós N2O es produeixen 319.933,85 tones d'emissions en l'àmbit del transport privat.
 

El trànsit rodat d'automòbils privats és el que genera un major impacte en els nivells de contaminació amb un valor de 973.104,67 tones d'emissions de Diòxid de carboni (CO2). En l’àmbit de ciutat pot afirmar-se que les emissions d'automòbils privats representen el 68,05% de les tones d'emissions de CO2 a la ciutat de València, prenent com a referència l’Inventari de Gasos d’Efecte Hivernacle de la Generalitat Valenciana.
 

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica obliga als municipis de més de 50.000 habitants al fet que introduïsquen mesures de mitigació que permeten reduir les emissions derivades de la mobilitat incloent, almenys, l'establiment de zones de baixes emissions abans de 2023. A partir de l'obligació establerta en la Llei 7/2021, de 20 de maig, així com a la resta de normativa que resulte d'aplicació serà necessari desenvolupar una nova Ordenança per a l'establiment d'una zona o zones de baixes emissions.
 

La finalitat de la ZBE és millorar la qualitat de vida de les persones a través d'una mobilitat sostenible garantint una qualitat de l'aire i del medi ambient adequats; amb esta finalitat es pretén reduir les emissions a l'atmosfera procedents del trànsit rodat, per tal de garantir una qualitat de l'aire adequada a la ciutat de València i complir amb els límits de qualitat de l'aire establerts en la legislació vigent i amb les recomanacions de l'OMS, afavorint una millor qualitat acústica i fent de València una ciutat més saludable, sostenible i compartida.
 

Consulta pública prèvia
 

http://bit.ly/40BMndP

D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança, per tal d’arreplegar l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
 

Les opinions es podran presentar a través de la seu electrònica (https://sede.valencia.es/sede/) o presencialment a les oficines de registre de l'Ajuntament de València. També es podran presentar comunicacions a través del compte de correu electrònic: consultapreviazbe@valencia.es havent d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.
 

El termini per a participar en aquest procés de consulta pública prèvia és del 23/06/2022 al 25/07/2022, tots dos inclusivament.
 

Documents de la Mesa de la Mobilitat Sostenible:

Document 1. Convocatòria del Plenari de la Mesa de la Mobilitat de València (pdf 57 kb).

Document 2. Presentació pública de la Zona de Baixes Emissions a la Mesa de la Mobilitat Sostenible (pdf 222 kb).

Document 3. Agenda de treball de la Mesa de la Mobilitat Sostenible (pdf 223 kb).

Document 4. Document explicatiu marc de treball Zona de Baixes Emissions.

Document 5. Dinàmica Participativa (pdf 54 kb).