S'està cercant, espereu....

Pla Director de Seguretat Viària - València

Pla Director de Seguretat Viària

 

Introducció

El Pla Director de Seguretat Vial 2018-2023 és el primer de l'Ajuntament de València en coherència amb l'objectiu establert per la Comissió Europea de reduir a la meitat el nombre total de víctimes mortals a les carreteres de la Unió Europea per a 2020 i seguint els principis de la “Visió Zero”.

Després de realitzar el diagnòstic se seguretat vial en ciutat a través de les reunions amb diferents entitats com la Policial Local, l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), així com associacions veïnals i altres àrees de l'Ajuntament de València, s'ha elaborat el nou Pla Director de Seguretat Vial que segueix línies estratègiques per a pal·liar les deficiències i arribar a uns objectius comuns en matèria de mobilitat.

Les huit línies estratègiques busquen millorar les condicions de seguretat en la mobilitat de vianants, en la mobilitat ciclista, millorar xarxa viària urbana i calmar el trànsit, així com millorar el control i la vigilància de la disciplina vial, millorar els mecanismes de gestió, l'educació i formació en esta matèria, impulsar la participació i divulgació en seguretat vial i fomentar l'ús dels mitjans de transport sostenibles.

Aquestes s'executaran per diferents àrees de treball (Gestió de Infraestructures, Gestió de Seguretat Vial, Difusió i Divulgació, Educació i Formació, Control i Vigilància de la disciplina vial) i a curt (2018-2019), mig (2020-2021) i llarg termini (2022-2023). I els agents implicats en l'execució són l'Ajuntament de València, l'àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic, l'àrea de Protecció Civil, l'àrea d'Educació, Joventut i Esports, l'àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge, EMT, FGV, Mesa de la Mobilitat, Centres escolars, Federacions i Associacions de Veïns, Pobles de València i mitjans de comunicació locals.

El seguiment del Pla permetrà avaluar quantitativa i qualitativament l'eficàcia de les actuacions.

Pla Director de Seguretat Vial de la ciutat de València 2018- 2023 (Pdf 54130 Kb)