S'està cercant, espereu....

Servici de Mobilitat Sostenible - València

Servici de Mobilitat Sostenible

La missió del Servici de Mobilitat Sostenible és la gestió integral de la mobilitat de la ciutat de València atenent a les necessitats de totes les persones usuàries de la via pública sota criteris de seguretat vial, sostenibilitat, accessibilitat, optimització de l’ús de l’espai públic i eficiència.

Visió

Aspirem a ser un referent en la gestió de la mobilitat urbana per l’execució d'un treball d'alta qualitat tècnica i mitjançant l'ús de noves tecnologies, que contribuïsca a una reducció constant del nombre d’accidents, a un increment d'ús dels modes de transport sostenibles, així com a millorar la convivència de totes les persones usuàries de la via pública a la ciutat tenint present les següents prioritats: vianants, ciclistes, transport públic, distribució de mercaderies i vehicle privat.

Valors

 • Orientació del treball diari cap als usuaris de la via pública
 • Concebre la gestió de la mobilitat com una oportunitat per a incrementar la seguretat viària a la ciutat
 • Compromís amb el medi ambient i amb la mobilitat sostenible, tenint com a preferents les actuacions encaminades a afavorir els modes de transport menys contaminants
 • Transparència, Govern obert i Participació ciutadana
 • Informació i comunicació
 • Normalització
 • Ús de noves tecnologies (Smart Mobility)
 • Formació tècnica contínua
 • Millora contínua en la prestació del servici
 • Treball en equip
 • Confiança