S'està cercant, espereu....

Centre de Gestió de Trànsit - València

CENTRE DE GESTIÓ DE TRÀNSIT DE VALÈNCIA

Introducció

Sala de control de Trànsit

 

La ciutat de València, amb més de 800.000 habitants, compta en l'actualitat amb un parc automobilístic d'aproximadament 498.000 vehicles i una Xarxa Viària Principal de 300 Km. de longitud.

El Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament de València pretén ser el punt d'unió entre tots els agents implicats en el trànsit urbà de la ciutat: vianants, vehicles privats, transport col·lectiu, Policia Local, mitjans de comunicació, etc. I des d'ella es realitza la gestió integral del trànsit amb l'objectiu d'optimitzar les condicions generals de la circulació per a tots els usuaris de la via pública.

 

Cotxe elèctric

 

València disposa d'un sistema centralitzat de Control del Trànsit que permet regular en temps real els semàfors per a adequar-los a les condicions del trànsit. Per mitjà del dit sistema és possible modificar el temps de verd de cada accés, el cicle semafòric i la sincronització entre diferents encreuaments per a evitar que es generen cues en unes vies mentres sobra temps en altres, aconseguint amb això reduir la demora i augmentar la velocitat de circulació. Es disposa d'un sistema d'emergència de temps fixos que funcionaria automàticament en cas de fallada del sistema centralitzat.

 

                                                       Peatons                                                                             Transport públic (Tramvia)

 

En la ciutat existixen més de 1.000 interseccions regulades per semàfors. El sistema centralitzat permet conéixer immediatament qualsevol avaria dels reguladors, incloent els llums fosos.

L'estat del trànsit en la xarxa viària de la ciutat és conegut en el Centre de Gestió, en temps real, a través de dos fonts d'informació: els detectors instal·lats en els carrils de circulació i les imatges del circuit tancat de televisió.

Red de comunicaciones

                          Xarxa de comunicacions TCP/IP

Per a assegurar la comunicació segura entre tots els equips que configuren el sistema de Gestió de Trànsit i mobilitat en general, s'ha desenrotllat una xarxa de comunicacions TCP/IP de fibra òptica amb anells redundants gigabit ethernet.

Imàgens de CCTV