S'està cercant, espereu....

Regidoria - València

Regidoria

L'actual equip de Govern Municipal s’ha trobat amb la necessitat d'afrontar moltes tasques pendents des de fa dècades a la nostra ciutat, imprescindibles per a millorar la qualitat de vida i la competitivitat urbana. Açò passa, com s'ha demostrat ja en moltes ciutats del nostre entorn, per afavorir la mobilitat de vianants i amb bicicleta, per potenciar un transport públic atractiu i no contaminant, i conseqüentment, per reduir el pes dels vehicles motoritzats privats (cotxes i motos ) en la mobilitat urbana.

Hi ha activitats imprescindibles per a la vida de la ciutat, que impliquen necessàriament transport, com la distribució comercial, els servicis públics, les emergències…; però hi ha alternatives tècniques provades que permeten minimitzar els costos i els impactes ambientals d'este transport: la gestió dels aparcaments , la millora de la informació, la utilització de vehicles elèctrics o tricicles de càrrega. Els residents tenen dret a accedir als seus domicilis i garatges, i els compradors i visitants poden accedir als aparcaments comercials o públics, dels quals hi ha una oferta important. Però cal establir prioritats, admetre algunes limitacions d'accés i recuperar una part de la via pública per als usuaris fins ara marginats: vianants, ciclistes, transport públic. Per a aconseguir una mobilitat més sostenible és necessària la comprensió, la participació i l'impuls des de la societat civil.

Guia de la Mobilitat. València, cap a una mobilitat sostenible.