S'està cercant, espereu....

Inici - València

Incidències

25-01-2023 OBRES CONSELLERIA DE SANITAT: ocupada vorera, zona d'estacionament i carril bus en avinguda de Blasco Ibáñez, número 21.

15-01-2023 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupada la vorera i part de la calçada (deixant un carril lliure) al carrer de la Pau, per treballs de canalització.

10-01-2023 SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupada al 100% la via de servici de Giorgeta (entre Sant Vicent Màrtir i Pianista Empar Iturbi) i invertit el sentit de circulació del carrer de Millars. Es tallen també trams de la zona de vianants, carril bici i carril EMT-Taxi de Giorgeta, entre Roís de Corella i carrer de Jesús.

11-12-2022 Ocupat un carril al pont de les Flors per treballs. Es prohibeix la circulació als vehicles de més de 4 tones.

05-06-2022 Tancat el sentit d'entrada de Carrera de Malilla entre la V30 i la rotonda Nova Vi Quilis 2.

Informació addicional

Pla de mobilitat urbana sostenible de València

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 6/2011 d'1 d'abril de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament, després de sotmetre a tràmit d'informació pública per un termini d'1 mes el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de València, publicant-lo en el BOP el 14 d'octubre de 2013, el termini del qual va finalitzar el 14 de novembre i estudiades l'al·legacions formulades, va procedir a l'aprovació definitiva en sessió Plenària de 27 de desembre de 2013.

Pla de mobilitat urbana sostenible

1. Introducció, objectius i antecedents
2. Anàlisi de la situació de partida
2.1. Marc territorial
2.2. Caracterització de la mobilitat urbana
2.3. Mobilitat de vianants

Descarregar pdf

2.4. Mobilitat amb bicicleta
2.5. Transport públic
2.6. Trànsit privat
2.7. Aparcament
2.8. Distribució urbana de mercaderies
2.9. Taxi
2.10. Anàlisi de les tecnologies aplicades a la mobilitat

3. Ferramentes de suport a l'anàlisi de la mobilitat
4. Diagnosi de mobilitat
5. Escenaris de mobilitat del Pla
6. Línies estratègiques i objectius d'actuació
7. Anàlisi comparativa de bones pràctiques

Descarregar pdf

Propostes d'actuació

Descarregar pdf

9. Programació de les propostes
10. Indicadors de seguiment del pla
11. Estudi de sostenibilitat
12. Conclusions
13. Annexos

Descarregar pdf

Anexo cartográfico

0-Portada i índex índice 1-Marc territorial 2-Característiques socioeconòmiques 3-Caracterització de la mobilitat 4- Transport (Vianant, Bicicleta, EMT) 4-Transport ( Metre, Autobús metropolità, Renfe, Viari, Estacionament, Taxi) 5-Escenaris de mobilitat 6-Propostes 7-Estudi de sostenibilitat