Inici - València

 

MOBILITAT

 

Informació addicional

 

                  Ordenança de Mobilitat      La plaça és teua      Nova Xarxa EMT      Programa Operatiu FEDER       Anell Ciclista      Ciutat Vella      Enllaç a la Guia de Mobilitat Sostenible      Zones d'estacionament d'autobusos turístics de visita a València     Compartir cotxe!      Circulant amb bicicleta      Empresa Municipal de Transports      Valenbisi            Seguix-nos       Seguix-nos en Facebook      Pla de Mobilitat      App ciudad      Bicicletes

Incidències

20-06-2021 Ocupació de mitja calçada a la Plaça d'Alfons el Magnànim nº4 per canalització elèctrica.

13-06-2021 Obres FGV que tallen al trànsit rodat el gir de canvi de sentit de la Gran Via Ramón y Cajal -sobre el pas inferior de Germanies- i l'accés a Bailén des d'esta mateixa via. L'accés al carrer de Bailén es farà pels carrers del Matemàtic Marzal o de Pelai (consulta plànol adjunt).

13-06-2021 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupació de zona d'estacionament i mitja calçada en Emili Baró nº18 (altura Reverend Rafael Tramoyeres).

25-05-2021 Ocupat un carril per obres en avinguda de la Constitució d'eixida (des de Germans Machado fins a Tavernes Blanques).

26-04-2021 OBRES PLAÇA DE LA REINA. Consulta talls i desviaments a la circulació al document adjunt.

26-04-2021 REURBANITZACIÓ PLAÇA DE BRUGES, LLOTJA I MERCAT CENTRAL. Consulta talls i desviaments al trànsit al document adjunt.

10-01-2021 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: Tancada l'avinguda de Peris i Valero des de Jacinto Benavente fins a Ausiàs March (oberts els carrers transversals). Es garanteix l'accés a veïns i veïnes.

Previsions

Pla de mobilitat urbana sostenible de València

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 6/2011 d'1 d'abril de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament, després de sotmetre a tràmit d'informació pública per un termini d'1 mes el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de València, publicant-lo en el BOP el 14 d'octubre de 2013, el termini del qual va finalitzar el 14 de novembre i estudiades l'al·legacions formulades, va procedir a l'aprovació definitiva en sessió Plenària de 27 de desembre de 2013.

Pla de mobilitat urbana sostenible

1. Introducció, objectius i antecedents
2. Anàlisi de la situació de partida
2.1. Marc territorial
2.2. Caracterització de la mobilitat urbana
2.3. Mobilitat de vianants

Descarregar pdf

2.4. Mobilitat amb bicicleta
2.5. Transport públic
2.6. Trànsit privat
2.7. Aparcament
2.8. Distribució urbana de mercaderies
2.9. Taxi
2.10. Anàlisi de les tecnologies aplicades a la mobilitat

3. Ferramentes de suport a l'anàlisi de la mobilitat
4. Diagnosi de mobilitat
5. Escenaris de mobilitat del Pla
6. Línies estratègiques i objectius d'actuació
7. Anàlisi comparativa de bones pràctiques

Descarregar pdf

Propostes d'actuació

Descarregar pdf

9. Programació de les propostes
10. Indicadors de seguiment del pla
11. Estudi de sostenibilitat
12. Conclusions
13. Annexos

Descarregar pdf

Anexo cartográfico

0-Portada i índex índice 1-Marc territorial 2-Característiques socioeconòmiques 3-Caracterització de la mobilitat 4- Transport (Vianant, Bicicleta, EMT) 4-Transport ( Metre, Autobús metropolità, Renfe, Viari, Estacionament, Taxi) 5-Escenaris de mobilitat 6-Propostes 7-Estudi de sostenibilitat