Inici - València

 

MOBILITAT

Trànsit

 

Informació addicional

 

                  Ordenança de Mobilitat      La plaça és teua      Nova Xarxa EMT      Programa Operatiu FEDER       Anell Ciclista      Ciutat Vella      Enllaç a la Guia de Mobilitat Sostenible      Zones d'estacionament d'autobusos turístics de visita a València     Compartir cotxe!      Circulant amb bicicleta      Empresa Municipal de Transports      Valenbisi      Zona Taronja Residents      Seguix-nos       Seguix-nos en Facebook      Pla de Mobilitat      App ciudad      Bicicletes

Incidències

25-02-2021 SERVICI INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupat carril esquerre de Plaça de Tetuán sentit Porta de la Mar.

08-02-2021 Obres amb ocupació intermitent del carril EMT-Taxi en Pascual i Genís.

11-01-2021 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: Tallada al 100% Carrera del Riu al seu pas per Pinedo, des de la primera rotonda si es ve des del sud (rotonda de l'Apol·lo) fins a Travessera de Pinedo a la Mar. Es desvia el trànsit rodat per la CV-500 i, dins de Pinedo, per la Travessera de Pinedo a la Mar.

11-01-2021 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: Tallada l'avinguda de Peris i Valero des de Jacinto Benavente direcció Ausiàs March. Les obres aniran avançant per trams (el primer tram des de Jacinto Benavente fins al carrer de Lluís Santàngel), el que obliga a desviar el trànsit per itineraris alternatius com l'eix Mestre Racional-Centelles i tallar les vies transversals quan siga necessari. Es garanteix l'accés a veïns i veïnes.

01-12-2020 Tancada l'eixida de Carrera de Malilla cap a la V30 des de Fernando Abril Martorell.

09-11-2020 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupació vorera junt a l'antic llit del riu Túria + carril esquerre en Ciutadella (s'ocupen 2 carrils en alguns moments del dia) i ocupació vorera, carril bici i 2 carrils en Plaça de Tetuan (abans d'arribar al Pont del Real).

Previsions

Pla de mobilitat urbana sostenible de València

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 6/2011 d'1 d'abril de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament, després de sotmetre a tràmit d'informació pública per un termini d'1 mes el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de València, publicant-lo en el BOP el 14 d'octubre de 2013, el termini del qual va finalitzar el 14 de novembre i estudiades l'al·legacions formulades, va procedir a l'aprovació definitiva en sessió Plenària de 27 de desembre de 2013.

Pla de mobilitat urbana sostenible

1. Introducció, objectius i antecedents
2. Anàlisi de la situació de partida
2.1. Marc territorial
2.2. Caracterització de la mobilitat urbana
2.3. Mobilitat de vianants

Descarregar pdf

2.4. Mobilitat amb bicicleta
2.5. Transport públic
2.6. Trànsit privat
2.7. Aparcament
2.8. Distribució urbana de mercaderies
2.9. Taxi
2.10. Anàlisi de les tecnologies aplicades a la mobilitat

3. Ferramentes de suport a l'anàlisi de la mobilitat
4. Diagnosi de mobilitat
5. Escenaris de mobilitat del Pla
6. Línies estratègiques i objectius d'actuació
7. Anàlisi comparativa de bones pràctiques

Descarregar pdf

Propostes d'actuació

Descarregar pdf

9. Programació de les propostes
10. Indicadors de seguiment del pla
11. Estudi de sostenibilitat
12. Conclusions
13. Annexos

Descarregar pdf

Anexo cartográfico

0-Portada i índex índice 1-Marc territorial 2-Característiques socioeconòmiques 3-Caracterització de la mobilitat 4- Transport (Vianant, Bicicleta, EMT) 4-Transport ( Metre, Autobús metropolità, Renfe, Viari, Estacionament, Taxi) 5-Escenaris de mobilitat 6-Propostes 7-Estudi de sostenibilitat