S'està cercant, espereu....

Qui som - València

Qui som

 

Concejalia de Bienestar Social e Integración

 

El Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives es va crear l'any 2005 amb el nom Secció Dona davant de la necessitat d'estructurar en l'organigrama de la Regidoria de Benestar Social i Integració, els continguts que el Pla Marc d'Igualtat i el Centre Municipal d'Informació i Orientació a la Dona desenvolupaven des del 2001 i 2003 respectivament (actualment anomenat Espai Dones i Igualtat - EDI). D'altra banda, respon a la necessitat unificar la direcció de les actuacions d'ambdós departaments.

 

L'objectiu del Servei d'Igualtat és desenvolupar els diferents Plans d'Igualtat que es van succeint al llarg del temps.
Els Plans d'Igualtat són un marc de treball i per tant, el que marquen són les accions positives per a desenvolupar, continuar amb la introducció del concepte d'igualtat entre dones i homes, en totes les polítiques de l'administració en els seus distints nivells. Per això té com a eix fonamental en el seu desenvolupament, el principi de transversalitat en totes les seues actuacions.

El Pla Marc d'Igualtat es distribueix en Àrees d'Actuació concretes, cada àrea compta amb un objectiu general i les mesures i accions necessàries per a aconseguir-ho. Actualment les funcions de Servei d'Igualtat han augmentat en competències dins de l'estructura municipal, entre les quals les més importants, a més de la coordinació de totes les actuacions que es realitzen, són les següents:

 

  • Representar l'Ajuntament de València davant d'altres administracions, la iniciativa social, l'associacionisme i la població en general, en totes les actuacions relacionades amb les dones i la igualtat.
  • La responsabilitat de la gestió econòmica del Servei d'Igualtat
  • El desenvolupament operatiu dels objectius específics del Pla Marc d'Igualtat i de les actuacions i servicis de l'Espai Dona i Igualtat
  • Elaborar conjuntament amb les altres àrees municipals les actuacions concretes a dur a terme segons la seua implantació en les àrees d'actuació que estableix el Pla Marc d'Igualtat per a introduir progressivament la perspectiva de gènere.
  • Elaborar programes i projectes encaminats a la posada en marxa dels recursos, activitats i actuacions de cada una de les àrees d'actuació del Pla Marc d'Igualtat
  • Vigilar la realització de les memòries anuals del Servei d'Igualtat, l'elaboració d'indicadors d'avaluació, diagnòstics de la situació, etc., i tots els documents tècnics que siguen necessaris per al bon funcionament de les actuacions.
  • Assessorar la Regidoria de Benestar Social i per extensió altres regidories i l'Ajuntament en general, en matèria d'igualtat i drets de les dones.
  • Constituir la unitat de referència i coordinació de totes les qüestions sobre la situació de les dones, a desenvolupar o que ja s'estiguen realitzant en l'àmbit municipal. .

 

 

|

Història de la creació de la Secció de la Dona