Àrees d'intervenció - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'educació, cultura i esport

Commemoració del 75 Aniversari del Vot de les Dones a Espanya

75 Aniversario voto mujeres

En les Corts de 1931, l'1 d'octubre, es va aprovar per primera vegada en la història espanyola l'article constitucional que va donar el dret al vot femení. Per a la celebració d'esta data es va organitzar al desembre del 2006 una Exposició de l'Aniversari del Vot Femení a Espanya, perquè feia 75 anys de la data l'aprovació de la llei que permetia el vot femení a Espanya.

Este any 2008 és en realitat el 75 aniversari d'este fet, perquè no va haver-hi eleccions fins a 1933. Per això s'ha considerat convenient ampliar les actuacions de commemoració d'esta data i vincular l'exposició esmentada amb una activitat didàctica dirigida a centres escolars, universitats populars i persones majors. La dita activitat realitzada per personal especialitzat, ha consistit en una visita guiada pel Museu d'Història de València, del 2 al 5 de desembre, en la qual s'ha tractat el paper de la dona en la història de València en les distintes etapes que la conformen i que ha finalitzat amb l'exposició del sufragi femení i una projecció sobre el tema.

El contingut de l'exposició, composta per 8 panells fotogràfics i una breu projecció, estan a disposició d'entitats i associacions interessades. Contacteu amb la Secció de la Dona.

|
Veure exposició Sol·licitar l'exposició

Informació addicional

Préstec d'exposicions

Exposició
75 aniversari del vot femení a Espanya
El trabajo de las mujeres en la tabaquera de Valencia

 

Guia per a Consells Escolars
Adolescents sense violència
8 de març
III Certamen de Relats Beatriu Civera