S'està cercant, espereu....

Àrea d'ocupació - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d´ocupació

Col·laboració amb Regidoria d'Ocupació, Promoció de Projectes Emprenedors, Comerç i Abastiments

Des del 2003 la Regidoria de Benestar Social i Integració manté una coordinació i col·laboració amb la Regidoria d'Ocupació, Promoció de Projectes Emprenedors, Comerç i Abastiment per mitjà de l'aprovació dels Programes de Salari Jove i/o EMCORP, a través dels quals es contracta a professionals (mestres, pedagogues, educadores socials) per a la realització del Programa Educatiu d'Igualtat, Conciliació i Prevenció de la Violència contra les dones, que són els següents:

  • Tallers d'Educar en Igualtat
  • Tallers de Coresponsabilitat Familiar
  • Tallers de Llenguatge No Sexista
  • Tallers de sexe-gènere NO són sinònims

Per a dur a terme estos tallers es requerixen professionals amb unes característiques, donada l'especificitat de la temàtica. Estes característiques són:

  • Preferentment dones, encara que també poden accedir hòmens.
  • Almenys, el 20% de les professionals han de tindre formació/titulació en Valencià (Nivell mínim: grau mitjà de la Junta Cualificadora i fluïdesa verbal en esta llengua).
  • Professionals amb una formació complementària com a agents d'igualtat.

La contractació de professionals es realitza generalment a l'octubre o novembre, amb una duració de 6 mesos.

Programa INTEGRA'T Plans d'ocupació Plans integrals d'ocupació EMCORP Salari Jove