S'està cercant, espereu....

Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

%>
Tornar

Hàbits de consum i compra

Dades fitxa

2. Baròmetre Hàbits de consum i compra
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig