2021-03-15 - València

null 2021-03-15

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L' OEST

Data:
15-03-2021
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI13
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN CONSEJO DE DISTRITO JUNTA MUNICIPAL POBLES DE L´OEST.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació acta sessió anterior.
0002 - Aprovació pressupostos Junt Municipal Pobles de L'Oest 2021.
MOCIONS
0003 - Moció presentada pel Grup Popular sobre Defensa de les Forces i Cossos de seguretat de l'estat i condemna de la violència i incitació a l'odi."
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0004 - Moció presentada pel Grup Popular sobre Creació Oficina Antiokupa per a Assessorament als Veïns de Benimàmet i Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0005 - Moció presentada pel Grup Popular sobre informació dels motius d'exclusió dels proyectes de Benimámet i Beniferri dels pressupostos participatius i sol-licitud de suspensió de termini.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0006 - Moció presentada pel Grup Popular sobre Pressupostos Participatius Benimámet-Beniferri, perque es fixé modalitat de repartiment i base mínima pressupost, no aplicable en cas d'alça pressupostária.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0007 - "Moció presentada pel Grup Municipal VOX sobre compliment de la normativa sobre animals domèstics i vigilància d'incompliments en la via pública.
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0008 - "Moció pesentada pel Grup Municipal VOX sobre reubicació de contenidors de residus en el carrer Campament."
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0009 - Moció presentada pel Grup Municipal VOX sobre dinamització i posada en valor del comerç del Barri.
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0010 - Moció presentada pel Grup Municipal VOX sobre poda i manteniment de palmeres i arbratge.
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
PREGUNTES
0011 - Pregunta presentada pel Grup Popular sobre le Mesures Seguretat COVID en L'Espai Obert.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0012 - Pregunta presentada pel Grup Popular relativa als motius de la no creació del Grup de Treball de Pressupostos Participatius en Benimámet i Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0013 - Pregunta presentada pel Grup Popular relativa a la disminució del pressupost participatiu per a Benimámet.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0014 - Pregunta presentada pel Grup Popular relativa a la disminució del pressupost participatiu per a Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0015 - Pregunta presentada pel Grup Popular relativa a l'existencia d'abocadors incontrolats en Benimámet.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0016 - Pregunta presentada pel Grup Popular relativa a la situación de les expropiacions en el Parc de Cuevas Carolinas de Benimámet.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0017 - Pregunta presentad pel Grup Popular relativa als efectius nocturns de la Policía Local en Benimámet i Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0018 - Pregunta presentada pel Grup Popular relativa a la implantació d'una pista multideporte en Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000027-00 -
0019 - Pregunta presentada pel Grup Municipal VOX sobre ocupació i desallotjament d'habitatges en Benimámet.
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0020 - Pregunta presentada pel Grup Municipal VOX sobre els servicis socials en l'area Benimamet-Beniferri.
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0021 - Pregunta presentada pel Grup VOX sobre actuacions policials en Benimamet durant el període 2018-2020
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0022 - Pregunta presentada pel Grup Municipal VOX sobre l'infome anual 2020 de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i reclamacions..
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
0023 - Pregunta presentada pel Grup Municipal VOX sobre el seguiment del compliment d'acords de la Junta Municipal període 2018-2020.
Expediente: O-89VOX-2021-000018-00 -
PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS VEÏNALS

Activitat dels Consells de Districte