2020-02-24 - València

null 2020-02-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
24-02-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
24/02/2020 COMISSIÓ D'HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 27 de gener de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS. Proposa aprovar el trasllat definitiu del mercat del rastro a la nova ubicació
Expediente: E-02901-2020-000085-00 - Aprovat
0003 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 1a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020
Expediente: E-05501-2020-000004-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la devolució de l'IVA 2017
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenten les Sres. Mª. José Catalá Verdet i Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la constitució d'una borsa de treball de tècnics en projectes europeus
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 -
0006 - Moció que presenten les Sres. Mª. José Catalá Verdet i Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre acord marc en matèria de projectes europeus de la innovació
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Aprovat amb esmenes
0007 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre Fira València
Expediente: O-89CIU-2020-000058-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - Preguntes subscrites per la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la devolució IVA 2017.
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0009 - Preguntes subscrites per la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció concedida a la lnstitució Econòmica i Empresarial lgnasi Villalonga
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0010 - Preguntes subscrites per la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció concedida a la Fundació Francesc de Eiximenis
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0011 - Preguntes subscrites per la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció concedida a Ca Revolta
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0012 - Preguntes subscrites per la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la destinació del superávit 2019
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0013 - Preguntes subscrites per la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE)
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0014 - Preguntes subscrites per la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre els Programes EMCUJU Y EMPUJU
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0015 - Preguntes subscrites per la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre sostenibilitat turística
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0016 - Preguntes subscrites per la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el sistema d'intel.ligència turística
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0017 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ajudes a comerços
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0018 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la plaça del mercat del rastro (Amelia Chiner)
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0019 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el mercado del Grao
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0020 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el canvi de mobilitat al carrer Colón
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0021 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el sótano del mercat central
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0022 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el control d'accesos a mercats municipals
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0023 - Preguntes subscrites pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la memòria d'activitats dels mercats municipals
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0024 - Preguntes subscrites pel Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre puestos de venta agrícola en mercats municipals
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0025 - Preguntes subscrites pel Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre constitució del Consell de l'Horta en l'Alquería del Moro
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0026 - "Preguntes subscrites pel Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre ""de l'Horta a la Plaça""
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Contestada
0026 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0027 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 1a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
Expediente: E-05501-2020-000003-00 - Aprovat