2020-01-23 - València

null 2020-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
23-01-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB., EMER. CLIM. DE 23-01-2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 12 de desembre de 2019.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Plantació de tarongers i cipreses en la Plaça del Patriarca"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Aprovat
0003 - "Moció que presenten el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez i la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Publicació en el Portal de Transparència"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Millora del Jardí de l'Hospital"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Parc de la Rambleta"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Aprovat
PREGUNTES
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Ajudes IDAE"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Nous Centres Zoológics Municipals"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Col·lector Nord"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Abocaments il·legals d'enderrocs en l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Contaminació acústica"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Contaminació atmosfèrica"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Parc de Benicalap"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Patrimoni arbori"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Investigació sobre la crema de la palla de l'arròs"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Vehicles de recollida de residus sòlids"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Instal·lació de papereres verdes"".
Expediente: O-89POP-2020-000002-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, relatives a la ""Comissió Tècnica de Seguiment i Avaluació del règim hídric de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Programació del servei de poda per a l'any 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000011-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Programació del servei de jardineria per a l'any 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000011-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. María Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Programació de neteja per a l'any 2020"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a la ""Reparació i reposició de contenidors"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. María de la Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Neteja del centre de la ciutat el dia 12 de gener de 2020"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta Sra. María de la Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Contenidors de recollida selectiva de residus amb sensors"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. María de la Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cens, entrades i eixides del nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. María de la Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cens, entrades i eixides del nucli zoològic d'Avifauna"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. María de la Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Dades de gossos potencialment perillosos"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. María de la Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Inversions en els nuclis zoològics públics"".
Expediente: O-89CIU-2019-000230-00 - Contestada
0028 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat