2019-11-06 - València

null 2019-11-06

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
06-11-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 d'octubre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
SERVICI DE PERSONAL.
0002 - Proposta d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació de la Universitat Jaume I.
Expediente: E-01101-2019-004627-00 - Aprovat
0003 - Proposta de autorització de compatibilitat per a activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació en la Universitat Jaume I de Castelló.
Expediente: E-01101-2019-004634-00 - Aprovat
0004 - Proposta d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01101-2019-004635-00 - Aprovat
0005 - Proposta del Capítol I del Pressupost del exercici 2020.
Expediente: E-01101-2019-004238-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
0006 - "Pregunta subscrita per la sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recursos interns empleats per la 'Festa dels mercats ambulants' en la Plaça de l'Ajuntament""
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per la sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per inspeccions e indfraccions d'apartaments turístics"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita per la sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sanciones per circular, estacionar o realitzar parades en carril bus"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per la sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions per infraccions de conductors de bicicletes"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions per infraccions de conductors de patinets, monopatins o vehículos similars"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pressupost total plaçes vacants de la plantilla orgánica en el Capìtol I del Pressupost municipal 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Llocs en els quals s'ha acordat la revisió dels complements en la negociació del capítol I del pressupost municipal 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de la carrera professional"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oferta d'ocupació pública 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'sol·licitud de places"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement Productivitat"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Indemnització jubilació anticipada del 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió Pressupuestaria 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places nova creació"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abono conceptes retributius 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abono subvencions sanitàries"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita pel sr. Juan Giner Correll, del Grup Municipal Popular, sobre 'Acord del govern d'España per a millores al personal funcionari"".
Expediente: O-89POP-2019-000078-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.