2019-10-28 - València

null 2019-10-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
28-10-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
28 10 2019 COMISSIÓ D'HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura y aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2019
Aprovat
ESTUDI I DICTÀMENS D'ASUNTO
0002 - COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA. Proposa aprovar dates de celebració mesos novembre i desembre 2019 Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació
Expediente: E-56191-2019-000006-00 - Aprovat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILIDAD I PRESSUPOSTOS. Quedar assabentada dels informes d'estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2019
Expediente: E-04302-2019-000011-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Donar cuenta de la relació de subconceptes de crèdit cero creats en el tercer trimestre
Expediente: E-05501-2019-000021-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes als recurrents- del recurs 1/77/2017 interposat per Eusebio Monzó Martínez i uns altres, contra Decret del Consell 16/2017 pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Valencia i va autoritzar com a denominació oficial la forma exclusiva en valencià de València.
Expediente: E-00501-2019-000311-00 - Quedar assabentat
0006 - TRESORERIA MUNICIPAL. Quedar assabentada del Informe del 3er Trimestre 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
Expediente: E-04906-2019-000031-00 - Quedar assabentat
0007 - "OAM CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Proposa aprovar la 3ª Modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2019 del tipus Crèdits extrarordinaris"" finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de 2018
Expediente: E-70009-2019-000043-00 - Aprovat
0008 - OAM PALAU, MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALENCIA. Proposa aprovar la 4ª modificació pressupostària del tipus crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria
Expediente: E-8RE02-2019-000003-00 - Aprovat
0009 - OAM UNIVERSITAT POPULAR. Propossa aprovar la Primera modificació de crèdits destinació superàvit 2018 Universitat Popular
Expediente: E-70008-2019-000051-00 - Aprovat
0010 - "OAM JUNTA CENTRAL FALLERA. Proposa aprovar la 1a Modificació pressupostària del tipus ""crèdits extraordinaris"" finançats amb el romanent líquid de Tresoreria
Expediente: E-70006-2019-000009-00 - Aprovat
PREGUNTES
0011 - "Preguntes que formula el regidor Santiago Ballester Casabuena, Grup Municipal Popular, sobre el ""Sistema de Seguretat Mercavalencia""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Retirat
0012 - "Preguntes que formula la regidora Paula Llobet Vilarras, del Grup Municipal Popular, sobre ""Turisme de creuers""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que formula la regidora Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Turisme Congresos""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular sobre ""Impostos""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Entregues a compte""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Inversions per barris""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupost Sector Públic Local 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans sobre ""les multes per infraccions de l'ordenança de circulació""
Expediente: O-89CIU-2019-000166-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Griner Grima, del Grup Municipal Popular, ""Sobre compliment del Pla Normatiu de l'Àrea d'Alcaldia""
Expediente: O-89CIU-2019-000166-00 - Contestada
0019 - PRECS I PREGUNTES
0020 - JURAT TRIBUTARI MUNICIPAL. Dar compte al Ple de la Corporació de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2018
Expediente: E-00408-2019-000154-00 - Quedar assabentat