2019-07-25 - València

null 2019-07-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
25-07-2019
Hora:
10:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN CONSTITUTIVA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Proposa constituir la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
Expediente: E-56191-2019-000001-00 - Aprovat
0002 - Proposa procedir a l'elecció de la Presidència i Vicepresidències de la Comissió.
Expediente: E-56191-2019-000001-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar el règim de sessions ordinàries de la Comissió, amb la excepció d'este mes de juliol.
Expediente: E-56191-2019-000001-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0004 - INTERVENCIÓ DE CONTABILIDAD I PRESSUPOST. ESTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE SITUACIÓ DE TRESORERIA A 30 DE JUNY DE 2019
Expediente: E-04302-2019-000008-00 - Quedar assabentat
0005 - ASESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència , del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, estimatòria del recurs P. O. 51/2016 interposat per José, Pedro i Vicente Sanz Solera contra desestimació sol·licitud denunciant l'incompliment del Conveni Urbanístic subscrit amb l'Ajuntament i indemnització per l'activitat situada en Carrer Pare Barranco núm. 34; tenint en compte que el TSJ ha confirmat la Sentència, amb imposició de costes en totes dues instàncies a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2019-000211-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CONSELL LOCAL DE COMERÇ.
Expediente: E-02901-2019-000429-00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI. 5NA. RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS I OBLIGACIONS 2019
Expediente: E-05501-2019-000024-00 - Aprovat
0008 - TRESORER. INFORME 2º TRIMESTRE 2019 SOBRE COMPLIMENTS DEL TERMINI PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS MUNICIPALS
Expediente: E-04906-2019-000026-00 - Quedar assabentat
0009 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de l'Interventor General Municipal sobra avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000014-00 - Quedar assabentat