S'està cercant, espereu....

2018-12-13 - València

Vés enrere 2018-12-13

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
13-12-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 13-12-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 08 de novembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
0002 - Proposta d'aprovació del Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions.
Expediente: E-01501-2018-000470-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Ampliació de la Mesa de Treball de DecidimVLC"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Aprovat
0004 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Constitució de la Comissió de Seguiment de les Estratègies Integrals participatives aprovades"".
Expediente: O-89CIU-2018-000300-00 - Retirat
0005 - "Moción que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Planificació coordinada d'estratègies integrals en barris de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000300-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Votació DecidimVLC 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Projectes en barris DecidimVLC 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Contracte del procés participatiu Ayora (exp. E-02301-2018-662)"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Accidents de trànsit en el districte Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Compliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica en el districte Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denuncies a las comisions falleres en les Falles de l'any 2018 en el districte Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Ocupacions il·legals en el districte del Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0013 - "Preguntas que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Robatoris i incendis de vehicles en el districte del Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Policia de barri en el districte del Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Reforç compromés de la Policia del Cabanyal en el districte del Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Infraestructura policial en el Cabanyal en el districte Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Gorrillas en el districte del Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Assentaments il·legals en el districte del Marítim"".
Expediente: O-89POP-2018-000108-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València i conseqüències per a les persones"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres modalitats de transport a València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Anell Ciclista"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de patinets elèctrics a València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Multes a bicicletes i patinets elèctrics en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 -
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Projectes no acabats de DecidimVLC en els barris"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Peatonalització de la Plaça de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Visor pressupostari"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Execució pressupostària 2018 en participació i transparència"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Projecte Redcolecta"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives las ""Noves estratègies integrals"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Comissió de seguiment dels Planes Estratègics"".
Expediente: O-89CIU-2018-000289-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Cambres del Tancament Centralitzat de Televisió de la Unitat de Districte 8 Molí del Sol"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Motiu pel qual estan instal·lades les dites cambres en la Unitat de Districte 8 Molí del Sol de Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Gravacions d'imatges de les cambres de CCTV de la Unitat 8 Molí del Sol de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació del Tancament Centralitzat de Televisió de la Unitat 8 del districte Molí del Sol, de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Notificació d'avaria del sistema de Tancament Centralitzat de Televisió de la Unitat 8 Molí del Sol de Policia Local de València, així com la reparació d'aquestes"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Existència de materials de construcció en instal·lacions de Policia Local que continguen elements perillosos o nocius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures que s'han pres en llocs de treball que contenen materials considerats cancerígens o perillosos per a la salut dels treballadors"".
Expediente: O-89CIU-2018-000287-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES