2018-07-19 - València

null 2018-07-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
19-07-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 DE JULIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si es el cas, del acta de la sessió de 21 de juny de 2018.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""l'augment salarial previst en els PGE 2018""
Expediente: O-89CIU-2018-000178-00 - Retirat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular sobre ""nomenaments en comissió de servici en plaça de bomber"".
Expediente: O-89POP-2018-000063-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular sobre ""calendarizació processos selectius ofertes d'ocupació públic 2016 i 2017"".
Expediente: O-89POP-2018-000063-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular sobre ""Oferta d'ocupació pública 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000063-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular sobre ""despeses de personal primer semestre 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000063-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular sobre ""pujada salarial del personal funcionari de l'Ajuntament de València establit en la LLei General de Pressupostos de l'Estat amb efectes 1 de Gener de 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000063-00 - Contestada
0007 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI
0008 - Aprovar definitivament la primera modificació de plantilla 2018
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
0009 - Concedir compatibilitat per a activitat marginal
Expediente: E-01101-2018-002317-00 - Aprovat
0010 - Desestimar sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professor associat a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-001657-00 - Aprovat