2018-01-29 - València

null 2018-01-29

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
29-01-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE ENERO DE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 4 de desembre de 2017.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de novembre al 15 de desembre de 2017 de la Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2018-000065-00 - Aprovat
0003 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de desembre de 2017 al 15 de gener de 2018 de la Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2018-000072-00 - Aprovat
0004 - Aprovació de l'Informe annual de l'exercici 2017 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2018-000069-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-