S'està cercant, espereu....

2017-07-20 - València

Vés enrere 2017-07-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
20-07-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 22 de juny de 2017.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Aprovar la Memòria Municipal de gestió de l'Ajuntament de València 2016.
Expediente: E-00401-2017-000001-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Compliment de reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre en edificis municipals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000157-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Complement salarial per atenció al públic"".
Expediente: O-89CIU-2017-000158-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reglament segona activitat bombers"".
Expediente: O-89POP-2017-000056-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Coordinació administrativa protecció ciutdadana"".
Expediente: O-89POP-2017-000056-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Concurs de mèrits provisió definitiva direccións de secció personal funcionari Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000056-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Nomenaments interins protecció ciutdadana"".
Expediente: O-89POP-2017-000056-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Presa de possesió de les places d'oferta d'ocupació pública del 2015 i de l'oferta de ocupació pública del 2016"".
Expediente: O-89POP-2017-000056-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Reparacions pendents en l'edifici consistorial"".
Expediente: O-89CIU-2017-000156-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Llicències informàtiques"".
Expediente: O-89CIU-2017-000156-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Situació laboral dels interins de l'ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000156-00 - Contestada
0012 - PRECS I PREGUNTES.-