S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)
Liquidació dels pressupostos de 2022 (pdf 10,4 Mb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Pressupost 2015

Liquidació del Pressupost Municipal. Exercici 2015 (pdf)

Pressupost municipal 2015 i Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdits del Ple

7t expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements 6º Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 5º Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 4t Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 3r Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 2n Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 1er Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

PRIMER TRIMESTRE

1 CI Pedanies 2310-15-3 SIEM-40 1 Remanents 5501-15-13 SIEM-50 1 TA-TB C.Acust 2610-15-17 SIEM-9 2 CI Ocup 2902-14-500 SIEM-19 2 TA-TB Ocup 2902-15-1 SIEM-18 3 CI Pedanies 2310-15-5 SIEM-41 3 TA-TB Pers 1101-15-82 SIEM-21 4 CI Ocup 2902-14-458 SIEM-14 4 TA-TB Cement 2802-15-65 SIEM-37 5 CI Ocup 2902-14-497 SIEM-15 6 CI Ocup 2902-14-474 SIEM-17 7 CI O.Infr 3301-15-12 SIEM-20 8 CI Ocup 2902-14-499 SIEM-22 9 CI Ocup 2902-14-501 SIEM-25 10 CI Ocup 2902-14-493 SIEM-26 11 CI Ocup 2902-14-502 SIEM-28(1) 12 CI Ocup 2902-14-498 SIEM-29 13 CI Ocup 2902-14-492 SIEM-30 15 CI Ocup 2902-14-494 SIEM-32 17 CI Pedanies 2310-15-4 SIEM-36 18 CI O.Infr 3301-15-31 SIEM-38

SEGUNDO TRIMESTRE

5 TA-TB Of.Publ 4103-15-35 17-4-15 6 TA-TB C.Htc 3502-15-5 10-4-15 7 TA-TB Esport 1903-15-88 10-4-15 8 TA-TB Innov 202-15-40 17-4-15 9 TA-TB Jov 1902-15-110 10-4-15 10 TA-TB P.Hist 2001-15-281 8.05.15 11 TA-TB Ocup 2902-15-77 8-05-15 12 TA-TB O.Publ 4103-15-60 22-5-15 13 TA-TB SEP 5501-15-30 15.5.15 14 TA-TB Pers 1101-15-542 29-5-15 16 CI Coord. 3401-14-448 SIEM-35 19 CI A.Cult 1905-14-76 1-4-15