Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2021

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2021 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 19 de novembre de 2020.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2021. Resum aprovació inicial (pdf 21,2 Mb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 11,5 Mb)

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

 

Pressupost 2015

Liquidació del Pressupost Municipal. Exercici 2015 (pdf)

Pressupost municipal 2015 i Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdits del Ple

7t expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements 6º Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 5º Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 4t Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 3r Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 2n Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 1er Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

PRIMER TRIMESTRE

1 CI Pedanies 2310-15-3 SIEM-40 1 Remanents 5501-15-13 SIEM-50 1 TA-TB C.Acust 2610-15-17 SIEM-9 2 CI Ocup 2902-14-500 SIEM-19 2 TA-TB Ocup 2902-15-1 SIEM-18 3 CI Pedanies 2310-15-5 SIEM-41 3 TA-TB Pers 1101-15-82 SIEM-21 4 CI Ocup 2902-14-458 SIEM-14 4 TA-TB Cement 2802-15-65 SIEM-37 5 CI Ocup 2902-14-497 SIEM-15 6 CI Ocup 2902-14-474 SIEM-17 7 CI O.Infr 3301-15-12 SIEM-20 8 CI Ocup 2902-14-499 SIEM-22 9 CI Ocup 2902-14-501 SIEM-25 10 CI Ocup 2902-14-493 SIEM-26 11 CI Ocup 2902-14-502 SIEM-28(1) 12 CI Ocup 2902-14-498 SIEM-29 13 CI Ocup 2902-14-492 SIEM-30 15 CI Ocup 2902-14-494 SIEM-32 17 CI Pedanies 2310-15-4 SIEM-36 18 CI O.Infr 3301-15-31 SIEM-38

SEGUNDO TRIMESTRE

5 TA-TB Of.Publ 4103-15-35 17-4-15 6 TA-TB C.Htc 3502-15-5 10-4-15 7 TA-TB Esport 1903-15-88 10-4-15 8 TA-TB Innov 202-15-40 17-4-15 9 TA-TB Jov 1902-15-110 10-4-15 10 TA-TB P.Hist 2001-15-281 8.05.15 11 TA-TB Ocup 2902-15-77 8-05-15 12 TA-TB O.Publ 4103-15-60 22-5-15 13 TA-TB SEP 5501-15-30 15.5.15 14 TA-TB Pers 1101-15-542 29-5-15 16 CI Coord. 3401-14-448 SIEM-35 19 CI A.Cult 1905-14-76 1-4-15