Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament licita les obres per a instal·lar pèrgoles fotovoltaiques al CEIP Professor Santiago Grisolía

Luisa Notario ha destacat “el benefici doble que comporta esta intervenció, tant pel que fa a l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic com per la creació de zones d’ombra al pati”

• El projecte té un pressupost de 145.560,75 €

23/10/2021

La instal·lació de les pèrgoles fotovoltaiques al CEIP Professor Santiago Grisolía, al barri de l’Illa Perduda del districte d’Algirós, ja està més a prop en iniciar-se el procediment de licitació de l’execució de les obres. La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha destacat “el doble benefici que suposa esta intervenció, no sols per la generació d’energia renovable per a autoconsum i el que això suposa mediambientalment, per la reducció de consum energètic i de la factura del col·legi, sinó també per la creació de nous espais d’ombra en els patis dels que podrà disfrutar l’alumnat del centre”.

 

El projecte contempla la construcció d'una pèrgola solar fotovoltaica amb 18 vidres fotovoltaics d’unes dimensions en planta de més de cinc metres per més de sis i altres dos pèrgoles amb unes dimensions en planta de més de cinc metres per més de quatre amb un total de 12 vidres fotovoltaics. Així, la planta de generació d'energia elèctrica tindrà un total de 42 vidres solars fotovoltaics de 276 Wp cadascun.

A més, per a incrementar la capacitat de producció d'energia elèctrica, sobre les cobertes del centre educatiu hi haurà una altra planta formada per 102 mòduls fotovoltaics convencionals de 490 Wp. En suma, la potència màxima total de la instal·lació fotovoltaica serà de 61.572 Wp. Tenint en compte que la demanda anual d’este centre educatiu és de 130.876 kWh/any, i que l'energia total generada per la instal·lació solar fotovoltaica projectada serà de 88.840 kWh/any, això suposa el 68% de la demanda de tot l'edifici. Pel que fa a l'energia generada que no tinga un consum instantani, serà abocada a la xarxa de distribució d'energia elèctrica, amb la seua corresponent compensació d'excedents.

S’estima que este projecte, amb un pressupost de 145.560,75 €, inclòs l'IVA, i un termini d’execució de dos mesos una vegada s’adjudique el contracte d’execució d’obres, permetrà reduir un volum d'emissions de diòxid de carboni de 46,28 tones equivalents cada any.

Recursos multimèdia

Luisa Notario