S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Defensora de Persones amb Discapacitat realitza 383 atencions en el seu primer any

La regidora Isabel Lozano qualifica “d’èxit” el treball desenvolupat per “avançar en la protecció dels drets d’este col·lectiu a València”

• Les consultes més freqüents estan relacionades amb l'accessibilitat

05/08/2022

Fa un any que l’Ajuntament de València va crear la figura de la Defensora de les Persones amb Discapacitat, la titular de la qual és María Teresa Navarro. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha qualificat de “tot un èxit” el primer any de funcionament d’esta iniciativa, integrada en el Consell Municipal de la Discapacitat, amb l’objectiu “d’avançar en la protecció i la defensa dels drets d’estes persones a la ciutat de València”.

 

Les xifres d’atencions presencials arriben a les 103 en un any: 70 dones i 33 homes. Segons el tipus de discapacitat: 41 corresponen a discapacitat física; set, orgànica; sis, visual; dos auditiva; 16, malaltia rara; 15, discapacitat intel·lectual; nou, trastorn de l’espectre autista; tres, salut mental; tres, paràlisi cerebral; una, dany cerebral i altra, sordceguesa. En total, Navarro ha mantingut 53 reunions, 31 amb particulars i 22 amb entitats del sector. Les consultes que telefòniques han arribat a les 280. Per tant, han sigut 383 el total d’atencions prestades, entre presencials i telefòniques. 

“Es tracta d’unes xifres que mostren que existixen dubtes, necessitat d’informació, així com propostes i suggeriments, per part d’esta població. Amb el Consell Municipal de la Discapacitat i la defensora, este col·lectiu té ara un canal de comunicació directe amb l’Ajuntament i una via clara i directa per fer arribar el que consideren necessari. A més, l’Ajuntament disposa ara de més informació de primera mà per fer millores a la ciutat i consolidar els drets de les persones amb discapacitat”, ha detallat l’edil Isabel Lozano.

Els temes més freqüents de consulta estan relacionats amb l’accessibilitat universal (vivendes, entorns físics immediats, esdeveniments culturals, consultes mèdiques); la necessitat de millorar el transport adaptat; la necessitat d’agilitar la concessió de llicències i permisos; l’ús de places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda; l’atenció en els centres municipals de servicis socials; la necessitat d’agilitar la tramitació de prestacions socials; la bretxa digital; la manca de recursos diürns i residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l’espectre autista, i els problemes d’inclusió educativa i inserció laboral, com ara la manca d’adaptacions i suports.

OBJECTIUS A CURT TERMINI

Els objectius que la defensora s’ha marcat a curt termini per al pròxim exercici són: la creació d’un procediment d’urgència en la resolució de documentació de llicències i permisos per a les persones amb discapacitat, la millora de les passarel·les de les platges accessibles, afavorir la feina de les persones amb discapacitat amb suports especialitzats, afavorir polítiques fiscals que milloren el poder adquisitiu per compensar la despesa més gran de les famílies, campanyes institucionals de presa de consciència i sensibilització, i formació en matèria de discapacitat, accessibilitat universal, tracte adequat i suports.

Navarro ha assegurat que el seu primer any com a defensora no ha estat fàcil: “Primer, posar en funcionament el despatx, amb una gran quantitat de feina des del primer moment, perquè les necessitats que tenim les persones amb discapacitat i les seues famílies són moltes; però, després d’este primer any, sent una gran satisfacció d’haver pogut ajudar, assessorar i escoltar cada persona amb discapacitat i les famílies, de totes he aprés; igual que de totes les associacions que he rebut”.

La Defensora de les Persones amb Discapacitat es troba en les dependències de la Regidoria de Servicis Socials, a l’edifici de Tabacalera, al carrer d’Amadeu de Savoia, 11, pati B, 2na planta. L’horari d'atenció és dimecres i divendres d’11 a 13:30 hores, amb cita prèvia, i també es pot contactar mitjançant correu electrònic (defensaiscap@valencia.es) o via telefònica (962085229).

Recursos multimèdia

Isabel Lozano