Pensem la plaça

La conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament de València suposa una oportunitat per a pensar col·lectivament la plaça que volem.

Al costat de la ciutadania, el teixit associatiu, el sector econòmic i tècnic, elaborarem un document amb els criteris prioritaris per a la reurbanització d’este espai tan emblemàtic.

¡La teua opinió és important!

Què ha ocorregut fins hui?

L’Ajuntament de València va decidir reconvertir la plaça en zona de vianants

Es va arreplegar el reclam generalitzat de la ciutadania sobre la necessitat de millorar el disseny de la plaça més emblemàtica de la ciutat. Una qüestió que es va evidenciar en els resultats dels pressupostos participatius decidimVLC 2017-2018, on el projecte d’inversió VLC-2017-1051 “Reconversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament per a sempre” va resultar un dels més votats per la ciutadania.

Així, l’Ajuntament de València va decidir reconvertir la plaça de l’Ajuntament en zona de vianants i es va obrir el procés participatiu “Pensem la plaça” per a reflexionar, juntament amb la major diversitat d’agents possible, sobre les necessitats de la plaça per a transformar-la en un espai públic de qualitat.

Procés de participació ciutadana “Pensem la plaça”

El procés de participació “Pensem la plaça” es va desenvolupar a finals de 2019. Així,  es van establir els criteris ciutadans que han orientat el concurs d’idees del projecte de reurbanització integral de la plaça de l’Ajuntament.

Els criteris ciutadans sorgiren de la recopilació i el creuament de les més de 1.800 opinions de forma representativa des de tots els districtes de la ciutat, per persones de diferents edats, sexes i nacionalitats:

  • Hi van participar activament més de 500 persones (presencialment) i més de 1.100 persones (en línia).
  • Es van entrevistar 33 entitats representatives de bona part del teixit social i associatiu de la ciutat.

Els resultats del procés participatiu “Pensem la plaça”, que són els criteris ciutadans que orienten  el concurs de projectes, poden consultar-se en: http://www.valencia.es/pensem-la/es/resultados/

Concurs de projectes

El concurs de projectes, que s’està desenvolupant en l’actualitat, pretén seleccionar la millor idea per a l’elaboració d’un projecte de reurbanització de la plaça de l’Ajuntament de València i la direcció facultativa de les obres.

El procediment del concurs de projectes és:

  • S’han rebut 21 propostes en el concurs per part de persones o empreses. Els projectes en esta fase són anònims.
  • Estes propostes han sigut sotmeses a valoració per part del jurat.
  • El jurat, d’acord amb els criteris tècnics definits en les bases del concurs, ha seleccionat CINC propostes que se sotmeten a este procés d’informació i participació pública.

Què és esta exposició de projectes?

Procés d’Informació i participació pública

Les propostes seleccionades pel jurat i identificades pel seu lema formen part d’esta exposició púbica per tal que la ciutadania, organitzacions i associacions puguen fer-hi arribar observacions, suggeriments i propostes de millora a cadascun dels projectes,  amb l’objectiu d’enriquir les propostes i que siguen tingudes en compte pels equips proponents a l’hora de redactar els seus projectes en la segona fase del concurs.

Com continua?

Avantprojecte

Després del procés d’informació i participació pública, les persones o empreses finalistes podran incorporar els resultats de les observacions, suggeriments i propostes de millora realitzats per la ciutadania –juntament amb les possibles recomanacions realitzades pel jurat– als projectes per a desenvolupar-los a nivell d’avantprojecte. Durant esta fase els projectes continuaran sent anònims.

Després que el jurat estudie les propostes desenvolupades a nivell d’avantprojecte, es decidirà quina d’elles és la guanyadora.

Temàtiques

La triple dimensió de l’espai públic

Pensar la plaça exigeix analitzar factors molt diversos i tenint en compte sempre els estàndards de la sostenibilitat, de plena inclusió, i la singularitat patrimonial que la Plaça de l’Ajuntament requerix.

Per això, i per a facilitar la participació informada, organitzarem les idees en tres grans temes que defineixen la qualitat d’un espai públic:

Actualitat

Estigues al dia del que està passant a través de les notícies que publiquem i les xarxes socials.

Contacta a través de la nostra adreça electrònica per a rebre’n més informació: pensemla@gmail.com

La teua opinió és important!