Per què?

El procés de participació que pensa el futur de la plaça de l’Ajuntament sorgeix per a donar resposta a un reclam generalitzat de la ciutadania sobre la necessitat de millorar el disseny de la plaça més emblemàtica de la ciutat. Una qüestió que es va evidenciar en els resultats dels pressupostos participatius decidimVLC 2017-2018, on el projecte d’inversió VLC-2017-1051 “Convertir en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament per sempre” va resultar un dels més votats per la ciutadania.

Per este motiu, l’Ajuntament de València ha decidit convertir en zona de vianants la mateixa plaça de l’Ajuntament, i, per a això l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica, amb el suport de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge, aposta per obrir este procés participatiu per a reflexionar, juntament amb la major diversitat d’agents possible, sobre les necessitats de la plaça per a transformar-la en un espai públic de qualitat.

El resultat d’este procés es plasmarà en un document amb propostes ciutadanes prioritàries per a la renovació de la plaça. Un document que s’inclourà en les bases del futur concurs públic per a la reurbanització de la plaça de l’Ajuntament.

Valors transversals

El procés de participació està orientat per tres valors que conjuguen la visió de l’Ajuntament de València i els fonaments del disseny i l’urbanisme contemporanis.

Entre estos destaca el valor simbòlic de l’espai, per ser l’espai públic més important de la ciutat, tant pel seu valor institucional com cultural i econòmic. Este element fonamental condicionarà un procés que exigeix una àmplia obertura de la participació a tota la ciutat i el reconeixement del patrimoni material i immaterial que este espai representa.

Un espai públic dissenyat des dels paràmetres de la sostenibilitat té la capacitat de reduir els impactes ambientals de la ciutat, gràcies a la seua capacitat de regular la temperatura, millorar la qualitat de l’aire o afavorir hàbits saludables entre la ciutadania, qüestions per les quals aposta la ciutat de València en el seu Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic 2050. El procés de participació sobre la plaça de l’Ajuntament tindrà en compte l’adaptació al canvi climàtic, de manera que la reflexió sobre este tema en relació a este espai públic siga exemplar.

Amb el mateix nivell d’importància, la inclusió i la perspectiva de gènere regiran totes les accions participatives i l’enfocament del procés. Amb esta visió analitzem l’espai públic des de les necessitats de les persones diverses, de manera que descobrim les desigualtats entre col·lectius i usos i integrem la vida quotidiana, i les denominades activitats reproductives i de cures en el funcionament de l’espai.

En definitiva les directrius ciutadanes que resulten d’este procés vetlaran per una proposta de futur integrada amb criteris de sostenibilitat, en relació al disseny i a l’ús de l’espai públic.