Registro de encuestas y estudios de opinión - València

Volver

Noves tecnologies i xarxes socials a les llars

Datos Ficha

8. Baròmetre Noves tecnologies i xarxes socials a les llars
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.