S'està cercant, espereu....

Presentació - València

PRESENTACIÓ

 


La Regidoria de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, específicament a través del Servici d'Addiccions, realitza programes de prevenció de totes aquelles conductes susceptibles de generar addiccions i van dirigits a tota la ciutadania del municipi de València, en compliment del que s'estableix en el Pla Municipal de drogodependències i altres trastorns addictius.

El Servici d'Addiccions (PMD-UPCCA València) té la preceptiva autorització de la Direcció General d'Ordenació i Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, com a Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, UPCCA-València, i figura inscrita amb el núm. ACD/9035 en el Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències de la Comunitat Valenciana, complint amb tots els requisits establits per la legislació vigent, especialment amb el que es disposa en el Decret 132/2010, de 3 de setembre del Consell de la Generalitat Valenciana, així com amb el que es disposa en la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.

Les àrees d'intervenció del PMD/UPCCA són: Prevenció comunitària, Prevenció Familiar, Prevenció Escolar i alternatives d'Oci i Temps Lliure, estes àrees són gestionades íntegrament pel Servici d'Addiccions.

Este Servici disposa també d'un complet fons documental específic sobre drogodependències i altres trastorns addictius, a més de tindre literatura i materials científics de ciències socials, ciències de la salut i ciències de l'educació, que s'aglutina en el Centre de Documentació sobre drogodependències i altres trastorns addictius (Cendoc-Bogani).

És una labor prioritària d'este Servici la prevenció de totes aquelles conductes o comportaments susceptibles de generar addicció amb una mirada innovadora, flexible i coordinada. És necessari promoure actuacions preventives que regulen la disponibilitat i l'accés a les substàncies, al joc i a les apostes en línia. No menys important és sensibilitzar especialment a menors i joves dels riscos de determinades pràctiques de consum (intoxicacions, policonsum, ús de fàrmacs etc.). Igualment, és una tasca prioritària l'aproximació a la població més vulnerable i a aquells espais de la ciutat en els quals per les seues característiques socioeconòmiques, demogràfiques, dotacionals i convivencials, és més necessari si cap, disposar de tota la prevenció, atenció i dotació de recursos.

A través d'esta pàgina web, es fa un gran esforç per a incloure i difondre contínuament tota la informació en el Servici d'Addiccions (PMD/UPCCA-València) de la Regidoria de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, de manera dinàmica, pràctica i didàctica, amb l'objectiu que tota la societat tinga accés als serveis, programes i activitats que es realitzen. A través d'esta pàgina, pretenem també potenciar la formació de totes les persones interessades en estos aspectes preventius de les addiccions, fomentar la participació social mitjançant els diferents mitjans tecnològics que posem a la disposició de la ciutadania i generar opinions individuals i/o col·lectives que redunden en el benefici de la societat.

És la nostra aspiració que la informació continguda en esta web siga d'utilitat per a la ciutadania i per als professionals de la salut, de l'educació, de les ciències socials, de la informació, en definitiva, per a totes aquelles persones i col·lectius interessades en els hàbits de vida saludables.

Reben una afectuosa salutació,

MARTA TORRADO DE CASTRO
Regidora de Servicis Socials.

|