S'està cercant, espereu....

Centre de Documentació - València

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

 

Centre de Documentació

Dins del camp de les drogodependències, on cada dia apareixen informacions noves, resulta imprescindible recollir i seleccionar la documentació dispersa i abundant a través de l'anàlisi de les publicacions periòdiques, el coneixement dels recursos existents i la divulgació de les actuacions preventives.

El Centre de Documentació sobre Drogodependències del Pla Municipal de Drogodependències té l'objectiu de recopilar i facilitar l'accés a documentació específica en addiccions, per part dels professionals, així com orientar i prestar suport a aquells que sol·liciten informació per a l'elaboració i posada en marxa d'actuacions en el marc de les drogodependències i que treballen a diari en la nostra ciutat, precisant informació concreta, clara i accessible.

|

SERVICIS

 • Consulta a Bases de dades: pròpies (amb més de 28.000 registres) i externes (accessibles a través d'Internet), elaborant un perfil de recerca definit per l'usuari.
 • Consulta a la biblioteca (2900 volums), Hemeroteca especialitzada (300 títols), videoteca, materials didàctics i preventius, legislació, actes de congressos, etc. existent al Centre de Documentació.
 • Accés al document i servici de fotocòpies.
 • Consulta en sala dels materials.
 • Localització i assessorament sobre qualsevol recurs documental en drogodependències
 • Agenda de congressos i assemblees.
 • Edición y difusión de materiales y guías
 • Difusió selectiva de la informació: alerta trimestral sobre novetats d'un tema concret.
 • Informació sobre pàgines Web, recursos assistencials, biblioteques en xarxa, etc.
 • Préstec de materials didàctics i llibres
 • Visualització en sala de vídeos i DVD sobre prevenció.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Accés a qualsevol document editat en drogodependències o ciències de la salut accessible a través de la xarxa del Catàleg Col·lectiu de Publicacions periòdiques en Ciències de la salut C17.

ENS TROBEM EN:

Carrer Amadeu de Savoia, núm. 11 de València

 

FORMA D'ACCÉS

Centre de Documentació

 

1.- TELEFÒNIC: 96 208 20 06 o 96 352 54 78 extensió 2029

2.- CORREU ELECTRÒNIC: cendocbogani@valencia.es

3.- CORREU POSTAL
4.- FAX: 96 398 18 08

5.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ: A través del lloc web: www.cendocbogani.org.www.cendocbogani.org.

HORARI DILLUNS A DIVENDRES: De 9.30 a 13.30 hores.

|