S'està cercant, espereu....

Convivència Intercultural - València

CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Com s'expressa en el Pla Marc Local d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022:

El repte de València, com el d'altres grans ciutats, és consolidar-se com una ciutat inclusiva cultural i socialment, el que suposa avançar en un sentit intercultural. Inclusiva en el cultural atés que es reconeix plural, valora aqueixa diversitat i fa d'ella una oportunitat. Inclusiva també en el social, en la mesura en què es garantisca a tot el veïnat unes condiciones soci-urbanes dignes i la seua inclusió en els processos socials de la ciutat. Intercultural atés que s'encoratja una interacció i convivència que, a partir de la diversitat de cultures i d'identitats múltiples, vaja teixint un marc comú de referències, una cultura cívica comuna i un “nosaltres”, veïnat immigrant de València, compartit.

Per això des de lÀrea de Convivència Intercultural del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració treballem en la planificació, desenvolupament i avaluació d'accions socioeducatives a la ciutat per a la convivència intercultural, la cohesió social tenint en compte la immigració i la diversitat, la prevenció i la lluita contra la discriminació racista i xenòfoba, el foment de la solidaritat amb les societats desfavorides i l'educació per al desenvolupament.

Principalment, treballem en dues línies d'acció:

1. SOCIOEDUCATIVA
Els projectes d'aquesta línia d'acció se centren, particularment en dos elements:
a) possibilitar experiències d'interacció positiva entre la població d'orígens autòcton i immigrant.
b) estimular una presa de consciència dels prejudicis propis i els estereotips socials de caràcter racista i xenòfobs, com a pas previ a la seua revisió i acte vigilància.

2. DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ
Els projectes d'aquesta línia d'acció prenen l'exhibició de la diversitat cultural no com una fi en si mateix sinó com un element instrumental. Atés que la mostra de la cultura dels diferents orígens migratoris sol motivar a les seues respectives comunitats, es desenvolupen projectes en aqueixa matèria amb objectius manifestos sobre la diversitat, però amb objectius latents vinculats a la participació, l'enfortiment associatiu, la capacitat organitzativa, la integració recíproca, i el reconeixement institucional de l'Ajuntament cap a la contribució d'aquests veïns i veïnes a la ciutat.

Informació addicional

Socioeducativa:

Xarxa apuja el to contra el racisme Divercinema

 

      

 

Diversitat i participació:

 ESPAI INTERCULTURAL            Diversidad cultural

DIVERCINEMA

El Divercinema és una activitat soci-educativa que té com a finalitat l'educació en valors universals de convivència (llibertat, igualtat, justícia social i la solidaritat) i la prevenció del racisme i la xenofòbia, i que utilitza com a recurs didàctic, l'empatia que proporciona el llenguatge cinematogràfic.

Dins de Divercinema podem trobar dos tallers:

1. AULACINE: consisteix en l'exhibició d'una pel·lícula per als grups educatius que sol·liciten l'activitat i l'aportació de guies didàctiques perquè el professorat puga aprofundir amb treball a l'aula abans i després del visionat. L'activitat està dirigida a l'alumnat de centres educatius que cursen secundària, cicles formatius i universitats populars.

2. VIDEOCREACIÓ EXPRES: És un taller de creació audiovisual amb la finalitat de realitzar curts sobre una temàtica relacionada amb la migració, realitzat en col·laboració amb l'alumnat dels cicles formatius superiors d'audiovisuals del Col·legi Juan Comenius.

Contacte:
Convivència Intercultural
C/ del Pou s/n
Tel.: 962087492/7430
e-mail: convivenciaintercultural@valencia.es

Informació addicional