S'està cercant, espereu....

Convivència Intercultural - València

CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Com s'expressa en el Pla Marc Local d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022:

El repte de València, com el d'altres grans ciutats, és consolidar-se com una ciutat inclusiva cultural i socialment, el que suposa avançar en un sentit intercultural. Inclusiva en el cultural atés que es reconeix plural, valora aqueixa diversitat i fa d'ella una oportunitat. Inclusiva també en el social, en la mesura en què es garantisca a tot el veïnat unes condiciones soci-urbanes dignes i la seua inclusió en els processos socials de la ciutat. Intercultural atés que s'encoratja una interacció i convivència que, a partir de la diversitat de cultures i d'identitats múltiples, vaja teixint un marc comú de referències, una cultura cívica comuna i un “nosaltres”, veïnat immigrant de València, compartit.

Per això des de lÀrea de Convivència Intercultural del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració treballem en la planificació, desenvolupament i avaluació d'accions socioeducatives a la ciutat per a la convivència intercultural, la cohesió social tenint en compte la immigració i la diversitat, la prevenció i la lluita contra la discriminació racista i xenòfoba, el foment de la solidaritat amb les societats desfavorides i l'educació per al desenvolupament.

Principalment, treballem en dues línies d'acció:

1. SOCIOEDUCATIVA
Els projectes d'aquesta línia d'acció se centren, particularment en dos elements:
a) possibilitar experiències d'interacció positiva entre la població d'orígens autòcton i immigrant.
b) estimular una presa de consciència dels prejudicis propis i els estereotips socials de caràcter racista i xenòfobs, com a pas previ a la seua revisió i acte vigilància.

2. DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ
Els projectes d'aquesta línia d'acció prenen l'exhibició de la diversitat cultural no com una fi en si mateix sinó com un element instrumental. Atés que la mostra de la cultura dels diferents orígens migratoris sol motivar a les seues respectives comunitats, es desenvolupen projectes en aqueixa matèria amb objectius manifestos sobre la diversitat, però amb objectius latents vinculats a la participació, l'enfortiment associatiu, la capacitat organitzativa, la integració recíproca, i el reconeixement institucional de l'Ajuntament cap a la contribució d'aquests veïns i veïnes a la ciutat.

Informació addicional

Socioeducativa:

Xarxa apuja el to contra el racisme Divercinema

 

      

 

Diversitat i participació:

 ESPAI INTERCULTURAL            Diversidad cultural

XARXA APUJA EL TO CONTRA EL RACISME

Xarxa Apuja el To contra el Racisme és un programa de l'Àrea de Convivència Intercultural de la Secció d'Immigració, Convivència i Cooperació de l'Ajuntament de València que es desenvolupa en col·laboració amb entitats d'iniciativa social: MCI (Moviment contra la Intolerància), MPDL (Moviment per la Pau), València Acull, Associació La Casa Gran, Associació Intercultural Candombe i  Centres Educatius de primària, secundària i cicles formatius del municipi de València.

Consulta el vídeo del programa.

Quin és el seu objectiu?
Promoure i enfortir el compromís dels centres d'ensenyament de la ciutat amb la convivència intercultural, l'esperit crític, la corresponsabilitat social i la creació d'espais lliures de prejudicis i rumors en relació a la diversitat sociocultural de la ciutat. 
Objectius Específics:

  • Aportar eines i afavorir el treball en xarxa de centres educatius, entitats socials i ajuntament, que treballen per la convivència i la interculturalitat.

  • Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la discriminació, racisme i xenofòbia i treballar en contra d'eixa discriminació.

  • Fomentar la cohesió social i transformar les percepcions negatives en missatges positius.

  • Facilitar estratègies preventives de la violència i la intolerància que incidisquen en els espais de socialització dels joves, i repercutisquen en una millora de la convivència ciutadana.

Què ofereix?
La Xarxa ofereix dues modalitats de participació als Centres Educatius del municipi:
1.     Poder participar en les activitats que oferim a través de l'oferta educativa. Aquestes activitats s'ofereixen a tots els centres educatius i a les universitats populars de la ciutat de València amb l'objectiu de promoure el pensament crític i la sensibilització sobre els efectes negatius dels estereotips, prejudicis i falsos rumors, reduint-los i qüestionant els relats negatius sobre la diversitat
2.     Ser Centre adherit a la Xarxa, a través del compromís del Consell Escolar, en aquest cas s'ofereix als centres educatius que s'adherisquen:

  • Prioritat en l'adjudicació de les activitats de l'oferta educativa i assessorament individualitzat de l'Àrea de Convivència Intercultural amb els centres educatius sobre la manera d'introduir l'enfocament intercultural en els projectes interdisciplinaris.

  • Capacitació als diferents agents de la comunitat educativa.

  • Guia per a la prevenció, detecció i intervenció davant situacions de discriminació en l'àmbit educatiu. 

Vols formar part de la Xarxa?

Contacteu amb l'Àrea de Convivència Intercultural i visitarem el vostre centre per a ampliar-vos la informació i adaptar el projecte a les vostres necessitats.

Contacta en:
Convivència Intercultural
C/ del Pou s/n
e-mail: apujaelto@valencia.es
Instagram: @justiciaglobal
Tel.: 962087492 / 7430

 

Informació addicional