S'està cercant, espereu....

Consell Local d'Immigració i Interculturalitat - València

Consells locals

Consell Local de Immigració i Interculturalitat

El 22 de setembre de 2016 es va constituir el Consell Local d'Immigració i Interculturalitat (CLII), l'òrgan de participació de l'Ajuntament de València on estan representades les entitats del sector. Entre les seues funcions està la de col·laborar amb el govern local en el disseny i implementació de les polítiques d'inclusió de la població immigrant i de convivència intercultural, tenint també un paper de representació la població d'origen immigrant de la ciutat.
El CLII és un òrgan col·legiat dependent de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, i està incorporat com a unitat a càrrec del Servei del mateix nom.

Està presidit per l'o la Regidor amb competències en matèria d'immigració per delegació d'Alcaldia i la seua composició conté representació d'associacions de l'àmbit de la immigració, entitats de suport a la immigració, entitats expertes en protecció internacional, xarxes i plataformes d'associacions d'aquests mateixos àmbits, així com representació institucional de la Generalitat i dels grups polítics municipals.

Reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.

Reglament (publicació al BOP 31/08/2016).

Ple:

Comissio Permanent:

Díptic:

Díptic informatiu en castellà (pdf 981 kb).

Díptic informatiu en valencià (pdf 973 kb).

Díptic informatiu en àrab (pdf 120 kb).

Díptic informatiu en bambara (pdf 110 kb).

Díptic informatiu en anglés (pdf 110 kb).

Díptic informatiu en francés (pdf 110 kb).

Díptic informatiu en rus (pdf 130 kb).

Díptic informatiu en urdu (pdf 120 kb).

Díptic informatiu en Wolof (pdf 110 kb).

Díptic informatiu en xinés (pdf 140 kb).