S'està cercant, espereu....

Convivència Intercultural - València

CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Com s'expressa en el Pla Marc Local d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022:

El repte de València, com el d'altres grans ciutats, és consolidar-se com una ciutat inclusiva cultural i socialment, el que suposa avançar en un sentit intercultural. Inclusiva en el cultural atés que es reconeix plural, valora aqueixa diversitat i fa d'ella una oportunitat. Inclusiva també en el social, en la mesura en què es garantisca a tot el veïnat unes condiciones soci-urbanes dignes i la seua inclusió en els processos socials de la ciutat. Intercultural atés que s'encoratja una interacció i convivència que, a partir de la diversitat de cultures i d'identitats múltiples, vaja teixint un marc comú de referències, una cultura cívica comuna i un “nosaltres”, veïnat immigrant de València, compartit.

Per això des de lÀrea de Convivència Intercultural del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració treballem en la planificació, desenvolupament i avaluació d'accions socioeducatives a la ciutat per a la convivència intercultural, la cohesió social tenint en compte la immigració i la diversitat, la prevenció i la lluita contra la discriminació racista i xenòfoba, el foment de la solidaritat amb les societats desfavorides i l'educació per al desenvolupament.

Principalment, treballem en dues línies d'acció:

1. SOCIOEDUCATIVA
Els projectes d'aquesta línia d'acció se centren, particularment en dos elements:
a) possibilitar experiències d'interacció positiva entre la població d'orígens autòcton i immigrant.
b) estimular una presa de consciència dels prejudicis propis i els estereotips socials de caràcter racista i xenòfobs, com a pas previ a la seua revisió i acte vigilància.

2. DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ
Els projectes d'aquesta línia d'acció prenen l'exhibició de la diversitat cultural no com una fi en si mateix sinó com un element instrumental. Atés que la mostra de la cultura dels diferents orígens migratoris sol motivar a les seues respectives comunitats, es desenvolupen projectes en aqueixa matèria amb objectius manifestos sobre la diversitat, però amb objectius latents vinculats a la participació, l'enfortiment associatiu, la capacitat organitzativa, la integració recíproca, i el reconeixement institucional de l'Ajuntament cap a la contribució d'aquests veïns i veïnes a la ciutat.

Informació addicional

Socioeducativa:

Xarxa apuja el to contra el racisme Divercinema

 

      

 

Diversitat i participació:

 ESPAI INTERCULTURAL            Diversidad cultural

RECI (Red de Ciudades Interculturales)

La RECI (Xarxa de Ciutats Interculturals) és una agrupació de ciutats i demarcacions de diferents punts del territori espanyol compromeses amb l'impuls de polítiques de gestió de la diversitat basades en la interculturalitat. La RECI va nàixer en 2011 impulsada pel Consell d'Europa, en el marc del programa europeu Intercultural Cities.
 
El Programa “Ciutats Interculturals” defensa l'ús de l'enfocament intercultural en el desenvolupament de polítiques de gestió de la diversitat. La interculturalitat es basa en l'aposta per la igualtat de drets, deures i oportunitats socials; en la construcció d'un discurs en positiu de la diversitat i, sobretot, en el foment de la interacció social positiva entre el conjunt de la població, lluitant contra la discriminació i l'exclusió de persones i col·lectius.

La ciutat de València està adherida a la Xarxa de Ciutats Interculturals des de març del 2020, si bé des de final de 2018 s'assistia a les reunions com a ciutat convidada. Les gestions es van desenvolupar des de la  Regidoria de Cooperació al desenvolupament i Migració per delegació del Ple de l'Ajuntament de València. L'adhesió a la RECI, va ser aprovada per unanimitat acordant-se:

“Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals, dins del marc RECI-IC del Consell d'Europa, amb l'objectiu de millorar el disseny de polítiques públiques de convivència intercultural

Al setembre de 2021, València va rebre la visita institucional de la RECI amb l'objectiu de conéixer millor la realitat de la ciutat, compartir experiències, reforçar el vincle amb la RECI i les polítiques interculturals de la ciutat i afavorir la transversalitat i el compromís polític. L'equip de RECI va ser rebut per l'Alcalde i la Regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Posteriorment va mantindre reunions amb l'equip de Govern, un conjunt de Prefectures de Servei, la Comissió Permanent del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat i dos centres educatius adherits a la Xarxa Apuja el To contra el Racisme . Ací podeu veure l'informe de la visita RECI a València  


RECI desenvolupa anualment dues trobades de treball dels tècnics i tècniques dedicats en cada ciutat a la matèria de convivència intercultural, amb presència també d'algunes regidores i regidors. Aquestes Trobades o Jornades de treball s'organitzen, rotativament, en una de les ciutats de la xarxa.
 
A la ciutat de València es va realitzar la 23a Jornada de treball els dies 27 i 28 d'abril de 2022.