S'està cercant, espereu....

Convivència Intercultural - València

CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Com s'expressa en el Pla Marc Local d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022:

El repte de València, com el d'altres grans ciutats, és consolidar-se com una ciutat inclusiva cultural i socialment, el que suposa avançar en un sentit intercultural. Inclusiva en el cultural atés que es reconeix plural, valora aqueixa diversitat i fa d'ella una oportunitat. Inclusiva també en el social, en la mesura en què es garantisca a tot el veïnat unes condiciones soci-urbanes dignes i la seua inclusió en els processos socials de la ciutat. Intercultural atés que s'encoratja una interacció i convivència que, a partir de la diversitat de cultures i d'identitats múltiples, vaja teixint un marc comú de referències, una cultura cívica comuna i un “nosaltres”, veïnat immigrant de València, compartit.

Per això des de lÀrea de Convivència Intercultural del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració treballem en la planificació, desenvolupament i avaluació d'accions socioeducatives a la ciutat per a la convivència intercultural, la cohesió social tenint en compte la immigració i la diversitat, la prevenció i la lluita contra la discriminació racista i xenòfoba, el foment de la solidaritat amb les societats desfavorides i l'educació per al desenvolupament.

Principalment, treballem en dues línies d'acció:

1. SOCIOEDUCATIVA
Els projectes d'aquesta línia d'acció se centren, particularment en dos elements:
a) possibilitar experiències d'interacció positiva entre la població d'orígens autòcton i immigrant.
b) estimular una presa de consciència dels prejudicis propis i els estereotips socials de caràcter racista i xenòfobs, com a pas previ a la seua revisió i acte vigilància.

2. DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ
Els projectes d'aquesta línia d'acció prenen l'exhibició de la diversitat cultural no com una fi en si mateix sinó com un element instrumental. Atés que la mostra de la cultura dels diferents orígens migratoris sol motivar a les seues respectives comunitats, es desenvolupen projectes en aqueixa matèria amb objectius manifestos sobre la diversitat, però amb objectius latents vinculats a la participació, l'enfortiment associatiu, la capacitat organitzativa, la integració recíproca, i el reconeixement institucional de l'Ajuntament cap a la contribució d'aquests veïns i veïnes a la ciutat.

Informació addicional

Socioeducativa:

Xarxa apuja el to contra el racisme Divercinema

 

      

 

Diversitat i participació:

 ESPAI INTERCULTURAL            Diversidad cultural

ESPAI INTERCULTURAL VALÈNCIA - COOPERACIÓ I MIGRACIÓ


 

Què és el Espai Intercultural?

L’Espai Intercultural és un recurs municipal que depén de la Regidoria responsable en matèria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València, per a la promoció i apoderament de l’associacionisme al municipi de València.

On està ubicat i l’horari?

C/ Jardins núm. 2 (c/ de Dalt núm. 43).

A qui es destina?

Este equipament cívic s’adreça a associacions i entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i registrades, ubicades al municipi de València o que desenvolupen la seua activitat a València, amb finalitats cíviques i socials relacionades amb la població migrant i la cooperació al desenvolupament.

Les associacions i entitats, esmentades més amunt, podran ser usuàries de l’Espai Intercultural si complixen alguna de les condicions següents:

1. Que no disposen de local adequat en una primera fase de la seua constitució i desenvolupament.
2. Que es troben en situació transitòria de carència o precarietat de local.

Què poden sol·licitar les entitats en l’Espai Intercultural?

. Ser usuàries de l’Espai Intercultural. Ús de despatxos, aula de formació, aula multiusos i equipament tècnic (recursos d'oficina, telèfon, ordinadors, impressora i accés a Internet).
. Utilitzar puntualment espais comuns i servicis propis de l’Espai (aula de formació i aula multiusos).

On sol·licitar-ho?

En la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Quina finalitat té l’Espai Intercultural?

. Facilitar el treball associatiu oferint un espai físic, una infraestructura i diversos servicis per al desenvolupament i bon funcionament de les associacions i entitats sense ànim de lucre i amb finalitat social.
  . Esdevenir un espai de trobada i un referent comú d’estes associacions, on poder compartir coneixements i experiències i promoure iniciatives conjuntes per a l’aprofitament dels recursos existents.

Per a qualsevol consulta contacta amb nosaltres en espai.intercultural@valencia.es

 

Sol·licitud, requisits en la Seu electrònica / Tràmits de la web.

Ubicació

JARDINS , 2

46003 VALÈNCIA