Servicios de la web

Hall

Expedient de Contractació

334-AESP-2009

Objecte : PRESTACIÓ DEL SERVICI D'INFRAESTRUCTURA DELS ACTES FESTIUS ORGANITZATS O EN ELS QUALS COL·LABORA L' AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.
Exp Contractació: 334-AESP-2009
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 129310,34 + 20689,66 (16% IVA) lo que hace un total de 150000,00

Data

Data Publicació: 04/22/2010
Publicat en: B.O.P.
Enviament al Butlletí: 04/08/2010
Fi Plaç Proposicions: 05/07/2010 12:00 PM
Apertura Proposicions
  Apertura pública sobre nº 2: 18/05/2010 12:00
  Apertura pública sobre nº 3: 20/07/2010 12:00

Adjudicació provisional

Data aprobació: 07/30/2010
Data publicació en Perfil de Contractant: 09/02/2010
Adjudicatari: SAGARMANTA, S.L.
Import adjudicació: 129.310,34 €, MAS 20.689,66 EN CONCEPTO DE IVA AL 16%
Acord adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva

Data aprobació: 09/23/2010
Adjudicatari: SAGARMANTA, S.L.
Import adjudicació: 129310,34 + 20689,66 (16% IVA)

Plecs


Per a mes informació dirigirse a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
e-mail : pliegos@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI