A partir del 2 de maig estarà permés eixir per a fer esport i passejar.

divendres, 1 maig, 2020

La Orden SND/380/2020, de 30 de abril establece la posibilidad de realizar actividad deportiva no profesional de deportes individuales que no requiera contacto con terceros, es decir, deporte en bici, así como paseos.

 

A partir del 2 de maig està permés eixir per a fer esport i passejar.
En aquesta infografia podem veure la informació resumida, ací us deixem link a la norma:

Font. Ministerio Sanidad

I ací us fem un xicotet resum. Recordeu que és un resum pel que sempre implica alguna interpretació. Us aconsellem a més llegir les normes:

L'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abrillink assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 2 de maig de 2020. Estableix la possibilitat de realitzar activitat esportiva no professional d'esports individuals que no requerisca contacte amb tercers, és a dir, esport amb bici, així com passejos.
Estes activitats es podran realitzar una vegada al dia.
Durant els passejos es podrà eixir acompanyat d'una sola persona convivent
La pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requerisca contacte només es podrà realitzar de manera individual.
No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagen d'eixir acompanyades podran fer-ho també per una persona emprada de llar a càrrec o persona cuidadora habitual.
Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili
No hi ha limitació de distància per a l'activitat esportiva no professional, però només està permesa dins del municipi on es resideix.
No podran fer ús de l'habilitació continguda en l'apartat 1 les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per *COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de *COVID-19. Així mateix, tampoc podran fer ús d'aquesta habilitació els residents en centres sociosanitaris de majors.

 • Requisits per a evitar el contagi:

- Haurà de mantindre's una distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres.
- Evitar espais concorreguts i aglomeracions.
- En la mesura que siga possible, l'activitat física ha de realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessàries en les vies o espais d'ús públic. 
- Haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront del *COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

 • Llocs Permesos:
  - Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic,
  inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecten els límits establits en esta ordre.
  - No
  estarà permés l'accés a instal·lacions esportives tancades.
  - No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a vies o espais d'ús públic amb la finalitat de practicar l'activitat física.
 • Franges Horàries:

- Al municipi de València, per tindre població superior a 5.000 habitants, la pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.
- Aquelles persones que requerisquen eixir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d'anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores. Les persones majors de 70 anys podran eixir acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.

 

D'altra banda, recordem que els desplaçaments amb bicicleta per causes justificades continuen podent realitzar-se a qualsevol hora i en el recorregut que es justifique per a la causa del desplaçament d'acord amb l'article 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Exemple. Els qui han d'anar a treballar continuen podent fer-ho amb bici. AMB BICI Al TREBALL.

 

De la mateixa manera, segueixen permesos els desplaçaments per l'Orden SND/370/2020, de 25 de abril  sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, podent ser aquests acumulatius.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 de Orden SND/370/2020, de 25 de abril  sobre les condicions:
«S'habilita als xiquets i xiquetes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic. Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de duració i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 12.00 hores i les 19.00 hores

 

Per a finalitzar, ens agradaria destacar algunes frases de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril atés que destaca la mobilitat activa:.

La pràctica d'activitat física i la reducció del sedentarisme són factors que tenen una influència positiva en la millora de la salut de les persones, en la prevenció de les malalties cròniques i, per tant, en la qualitat i l'esperança de vida de la població. Així, l'activitat física practicada amb regularitat té múltiples beneficis, com, per exemple, la millora del benestar emocional, de la funció immunitària, la reducció del risc de desenvolupar certes malalties com a diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i en general una millora de la condició física. Així mateix, la pràctica d'activitat física a l'aire lliure comporta beneficis addicionals, com l'exposició a la llum natural per a la síntesi de vitamina D o beneficis sobre la salut mental.
A més d'aquests beneficis, per a la població adulta major, l'activitat física és també un factor clau per a mantindre una adequada funcionalitat, un menor risc de caigudes, unes funcions cognitives millor conservades, i per a previndre possibles limitacions funcionals moderades i greus..

Continua dient:
En els desplaçaments autoritzats per aquesta ordre s'ha tingut en compte la necessitat d'evitar aglomeracions, motiu pel qual s'ha replantejat l'ús de l'espai públic a favor dels que caminen i van amb bicicleta, en aqueix ordre de prioritat, al mateix temps que s'estableixen diferents trams horaris per a la pràctica de l'activitat física. Aquestes mesures facilitarien que es mantinga la distància interpersonal recomanada i el contacte amb la naturalesa i la vegetació, amb un demostrat efecte beneficiós en la salut.

D'altra banda:

la recomanació per a població adulta és realitzar almenys 150 minuts d'activitat moderada a la setmana o 75 minuts d'activitat vigorosa o una combinació equivalent de les anteriors, donant-se compliment a aquesta recomanació amb els límits establits en la present ordre.

 

 

 

 

Ir a Inicio