Presentació

L'Agència Municipal de la Bicicleta de València, també coneguda pel seu acrònim “VLC AMBICI”, va ser creada el 30 de juliol de 2015 per Acord de Ple de l'Ajuntament de València.

 

L’Agència és l’ens públic de l’Ajuntament de València que s’encarrega de la coordinació de les mesures necessàries per a incrementar l'ús de la bicicleta d'una forma adequada i segura, tant a la ciutat de València com al seu terme municipal.

 

Entre les seues finalitats es poden destacar les següents:

 

        - Donar resposta a les necessitats i requeriments dels usuaris de les bicicletes a València.

 

        - Incrementar la seguretat i comoditat dels usuaris de la bicicleta.

 

        - Afavorir que la bicicleta tinga un paper significatiu en la mobilitat quotidiana, convertint-se en una alternativa real en la mobilitat urbana i normalitzant-ne el seu ús.

 

        - Crear les condicions urbanes adequades (seguretat, coherència, connectivitat, intermodalitat...) perquè la bicicleta passe a ser un mitjà de transport habitual a València.

 

        - Potenciar la intermodalitat entre la bicicleta i resta de mitjans de transport.

 

        - Afavorir la inclusió i integració d'espais per a la bicicleta en les futures actuacions urbanístiques i programes de desenvolupament de la ciutat.

 

        - Promoure els processos participatius dels grups interessats provinents de tots els sectors relacionats amb la bicicleta, entre altres mitjançant la “Mesa de la Bicicleta de València”.

Ir a Inicio